Spring til indhold

Integrationsgrunduddannelse

Hjælp en flygtning i arbejde og få ny arbejdskraft til jeres virksomhed

Relevant arbejdskraft

IGU kan bruges til flygtninge (og familiesammenførte flygtninge) fra 18-40 år med ingen eller meget få formelle kompetencer. I kan få en IGU-medarbejder i praktik inden for f.eks.:

  • Rengøring
  • Køkken
  • Lager
  • Produktion
  • Husassistent (sørge for frokost, gøre rent, forberede møder m.m.)

Fordele for jeres virksomhed

  • Opretter I et IGU-forløb med en flygtning, modtager I en bonus på 40.000 kr.
  • Den første bonus på 20.000 kr. bliver udbetalt, når IGU-medarbejderen har været ansat i seks mdr. Den sidste bonus på 20.000 kr. bliver udbetalt, når forløbet er fuldført
  • IGU-medarbejderen betragtes som en ordinært ansat og begrænser ikke jeres muligheder for sideløbende at have medarbejdere i virksomhedspraktik eller løntilskud
  • I viser social ansvarlighed

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Målet med IGU er at give jer som virksomhed mulighed for at rekruttere den arbejdskraft, I har brug for, samtidig med at flygtningen får en god start på det danske arbejdsmarked.

IGU varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling hos jer samt undervisning med uddannelsesgodtgørelse.
De opgaver, IGU-medarbejderen har hos jer, skal indebære oplæring og træning, så han/hun efterfølgende kan få ordinært arbejde eller tage en uddannelse.

Under praktikken aflønnes IGU-medarbejderen med ca. 12.500 kr. svarende til elevløn inden for f.eks. HK.

 

Hvordan aftales et IGU forløb?

I kan selv lave en aftale sammen med en flygtningen ved at slå en stilling op på www.jobnet.dk.Hvis I ønsker hjælp til at blive matchet med en kommende IGU-medarbejder, hjælper vi gerne.

 

Kontakt

Ønsker I at høre mere om IGU, kan I kontakte IGU-ambassadørerne i Odense Kommune:

Mette Marie Nielsen Amal Saada
Mail: Mail:
mmni@odense.dk amsaa@odense.dk
Telefon: Telefon:
21 14 72 51 21 83 99 76

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen