Spring til indhold

Løntilskud

Giv en ledig mulighed for at vise sit værd og sine kompetencer som medarbejder i din virksomhed

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Løntilskud

Med løntilskudsordningen kan du ansætte en ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.
 
Ansættelse af nye medarbejdere i job med løntilskud kan også give ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til.
 
Typisk gives løntilskuddet i en periode på tre til fire måneder.
 
Det er målet, at medarbejderen efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår eller indgår en uddannelsesaftale med virksomheden – fx som voksenlærling.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen