Spring til indhold

Løntilskud til nyuddannede med nedsat funktionsevne

Giv en person med funktionsnedsættelse mulighed for et aktivt arbejdsliv.

For at lette adgang til arbejdsmarkedet for nyuddannede med nedsat funktionsevne, er det muligt at ansætte med løntilskud. Det er et krav, at ansættelsen sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.*

 

Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler konkret erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet. Derudover skal personen starte i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.

 

Ved ansættelsen, udbetaler virksomheden overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud i op til ét år. Tilskuddet må over en periode på ét år ikke overstige 75 % af de samlede lønomkostninger.

 

*Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud i virksomheden. 

 

Fordele: 

  • Giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for et aktivt arbejdsliv
  • Du får gode råd og hjælp til alt det praktiske – før, under og efter ansættelsen
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde alle parter imellem 
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen