Spring til indhold

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Har du et handicap, der medfører barrierer i dit arbejde, kan du søge om støtte til hjælpemidler og indretning af din arbejdsplads.

Hvilke hjælpemidler er omfattet?

Et hjælpemiddel kan være et arbejdsredskab, mindre arbejdspladsindretning som specielle stole, licenser til ordblinde og blinde eller høreteknisk udstyr mv.

Hjælpemidlet skal være nødvendigt for at du kan udføre dine arbejdsopgaver og kompensere for dit handicap. Det må ikke være almindelige redskaber på din arbejdsplads eller uddannelsessted.

 

Du kan søge om hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og indretning af din arbejdsplads i forbindelse med arbejde eller deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Hvem er omfattet?

  • Lønmodtagere ansat i ordinært job
  • Selvstændige
  • Fleksjobansatte
  • Førtidspensionister ansat i job med løntilskud (tidligere skånejob)
  • Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering
  • Ledige, der deltager i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud

Personer i tilbud efter integrationsloven kan bevilges hjælpemidler efter integrationslovens § 24a.

Hjælpemidlerne bevilges til de konkrete arbejdsopgaver i det konkrete job jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning kan derfor først bevilges, når der er et konkret job eller tilbud at tage udgangspunkt i.

Såfremt du har behov for et hjælpemiddel til generel brug og ikke til arbejdsbrug alene, skal det i stedet søges efter Serviceloven.

 

Hvordan søger jeg om hjælpemidler og arbejdspladsindretning?

Kontakt os, hvis du mener, at et hjælpemiddel er relevant for dig. Job og Funktion sørger for at indhente den nødvendige dokumentation og de vurderinger, der skal til for at finde det rette hjælpemiddel.

Information til arbejdsgivere

Hjælpemidlet kan bevilges enten som udlån eller som tilskud til virksomheden.

Søg om tilskud til hjælpemidler (for virksomheder)