Spring til indhold

Sygedagpenge, når du er selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra Odense Kommune, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af din sygdom eller fordi du er kommet til skade.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Du har ret til sygedagpenge fra Odense Kommune efter to ugers sygdom.

 

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere - læs mere om muligheden for at tegne denne forsikring

Det er en betingelse, at du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet. Væsentligt omfang betyder, at du har arbejdet i virksomheden i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, det vil sige 18,5 time.

 

Hvis du har drevet virksomheden i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

 

Sygedagpengeforløbet er et samarbejde, hvor begge parter byder ind. Læs mere om de mange muligheder og tilbud, vi har, som kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet her: 

Dit sygedagpengeforløb

 

Ophør af sygedagpenge

Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en ni måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager vi en revurdering af din situation, hvor vi tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

 

Læs mere om kriterierne for forlængelse af sygedagpengeperioden her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen