Spring til indhold

Sygedagpenge, når du er ledig

Som ledig kan du få sygedagpenge fra Odense Kommune, hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller fordi du er kommet til skade.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du er ledig og bliver syg, så skal du melde dig syg hos a-kassen på din første sygedag. Det gør du på jobnet.dk. Herefter indberetter a-kassen i NemRefusion, og du modtager et underretningsbrev, som du skal udfylde.

Hvis du forsat er syg, skal du også udfylde et oplysningsskema.

 

Syg i under 14 dage

Under de første 14 dages sygdom vil du modtage din sædvanlige ydelse (dagpenge), hvis du:

  • er dagpengeberettiget
  • er medlem af en a-kasse
  • har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned

Syg i mere end 14 dage

Hvis dit sygdomsforløb varer mere end 14 dage, vil du efter de første 14 dage få udbetalt sygedagpenge fra Odense Kommune. Du vil få udbetalt sygedagpenge fra den første fraværsdag efter, at din ret til din sædvanlige ydelse hos a-kassen ophører. Sygedagpenge udbetales bagud.


Er du ikke oprettet på jobnet.dk på din første sygedag, skal du kontakte Refusion og Sygedagpenge (se kontaktboks). 

 

Dit sygedagpengeforløb

 

Ophør af sygedagpenge

Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en ni måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager vi en revurdering af din situation, hvor vi tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

Læs mere om kriterierne for forlængelse af sygedagpengeperioden her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen