Spring til indhold

Dit sygedagpengeforløb

Når du er sygemeldt og i kontakt med Odense Kommune, tilrettelægger vi dit forløb i samarbejde med dig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sygedagpengeforløb - når din sygemelding kommer forbi Jobcentret

Når du sygemelder dig, bliver din sag vurderet af Refusion og Sygedagpenge i Odense Kommune. Hvis afdelingen vurderer, at du har ret til sygedagpenge, vil du blive ringet op af en jobrådgiver i Jobcentret. Samtalen vil dreje sig om det oplysningsskema, du har udfyldt tidligere, da du sygemeldte dig.

 

Jobrådgiveren skal ikke vurdere, hvorvidt du er syg eller ej - det lader vi lægen om. Jobrådgiveren skal vurdere, om du er uarbejdsdygtig i forhold til det job, du har - og om du kan arbejde med skånehensyn eller evt. inden for et andet område.

 

Jobrådgiveren vil også spørge dig, om du kender datoen for, hvornår du igen kan komme på arbejde. Det har nemlig betydning for dit videre forløb:

 

Forventet syg i under 8 uger?

Forventer du, at du er raskmeldt inden for 8 uger, skal du ikke til samtale hos jobrådgiveren. Du kan dog forvente at blive ringet op af en sagsbehandler fra Refusion og Sygedagpenge for at følge op på din raskmelding. Meld dig rask efter sygemelding her.

 

Syg i mere end 8 uger

Er du syg i mere end 8 uger, får du en tid til samtale hos en jobrådgiver, og et reelt sygedagpengeforløb går i gang. Ved samtalen lægger vi sammen en plan for, hvordan du kan vende tilbage til dit arbejde eller være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du får også information om dine rettigheder og pligter, og vi vil fortælle om ferieregler, når du modtager sygedagpenge.

 

Vi hjælper dig tilbage til arbejdsmarkedet

Sygedagpengeforløbet er et samarbejde, hvor begge parter byder ind: Hvad kan du selv gøre - og hvad kan vi hjælpe med? Vi har heldigvis mange muligheder og tilbud, der kan hjælpe dig tilbage i ordinært arbejde. Du og din arbejdsplads kan få rådgivning til forskellige initiativer, der kan støtte din tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs mere om arbejdsfastholdelse, delvis raskmelding og tidlig opfølgning som er nogle af de initiativer, vi kan hjælpe med. 

 

Hvis det viser sig undervejs, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan komme tilbage i ordinær ansættelse, eller at din situation kræver en længerevarende tværfaglig indsats, kan du og din jobrådgiver få et møde med rehabiliteringsteamet. En tværfaglig indsats vil sige, at flere forskellige fagpersoner kommer ind over din sag, og i samarbejde med dig og din jobrådgiver lægger en plan for dig. Læs mere om rehabiliteringsteamet.

 

Syg i mere end 22 uger

Du kan kun få sygedagpenge i en begrænset periode. Hvis du er sygemeldt i længere tid, kommer der et tidspunkt, hvor kommunen skal revurdere din situation: Revurderingstidspunktet kommer, når du har været sygemeldt i mere end 22 uger. Hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på revurderingstidspunktet, vurderer kommunen, om din sygedagpengeperiode kan forlænges. Kommunen skal bl.a. sørge for at indhente de seneste helbredsoplysninger fra din læge.

 

Hvis vi vurderer, at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges, tilbydes du et jobafklaringsforløb med fokus på, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Inden du tilbydes et jobafklaringsforløb, skal din sag i rehabiliteringsteamet, hvor vi tilrettelægger en tværfaglig indsats tilpasset til dig.

 

Et jobafklaringsforløb varer maksimalt to år, men det er muligt at indgå i flere forløb, hvis vi vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Du modtager ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til, om du har formue eller en ægtefælle/samlever.

 

Læs mere

Sygedagpenge, når du er lønmodtager

Sygedagpenge, når du er ledig

Sygedagpenge, når du er selvstændig

Ophør af sygedagpenge

 

Bliv klogere på forløbet og din kommunes rolle på borger.dk: 

På sygedagpenge - hvad nu?

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen