Spring til indhold

Forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom.

Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. Forsikringen tegnes hos Statens Administration, og du kan læse mere om forsikringen på deres hjemmeside.

Du skal anmode om sygedagpenge via den digitale løsning NemRefusion

Fristen for at anmode om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter første fraværsdag. Når du tegner en forsikring efter sygedagpengeloven, skal dit fravær anmeldes senest en uge efter sygedagpengerettens indtræder, dvs. senest en uge efter første eller tredje fraværsdag, afhængigt af forsikringen.

 

Det er kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen