Spring til indhold

Samarbejdsforum for unge, der har behov for ekstra støtte

Samarbejdsforum er for unge, der har behov for ekstra støtte, og for deres pårørende

I Samarbejdsforum arbejder unge over 15 år og pårørende til unge sammen med Odense Kommune om at udvikle og forbedre det borgernære samarbejde

Billede af medlemmer i samarbejddsforum

 

Hvem er Samarbejdsforum for unge, der har behov for ekstra støtte?

 

Vi er 6-8 pårørende, 2 unge, 1 repræsentant udpeget af Danske Handicaporganisationer og 3 repræsentanter fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Se medlemmer af Samarbejdsforum ved at klikke her.

 

Vi afholder fire årlige møder af tre timers varighed på hverdage kl. 17.00-20.00. 

 

Hvad laver Samarbejdsforum?

Formålet med forummet er at forbedre samarbejdet mellem forvaltningen, de unge og deres pårørende. Vi bidrager til udvikling af kvaliteten af forvaltningens arbejde og sagsbehandlingen på ungeområdet til gavn for unge og pårørende i Odense. Læs mere i Samarbejdsforums kommissorium ved at klikke her.

 

Vi bidrager med:

Information

  • Vi bidrager til at gøre information for unge og pårørende tilgængelig, overskuelig og letforståelig, fx ved at udarbejde en tidslinje, der giver overblik over vigtige områder af den unges liv.

Evaluering

  • Vi evaluerer på arrangementer, breve, invitationer m.v. og drøfter, hvad der evt. kan blive bedre.

Perspektiver i udvikling og implementering

  • Vi formidler spørgsmål og svar mellem de unge/pårørende og kommunen og rejser bekymringer om lovgivning, udvikling mv. Fx problemer ift. MitID.

 

Citat
Det er fedt at opleve, at forvaltningen tager fat om de problemer, vi bringer til bordsUngerepræsentant

 

 

Citater fra Samarbejdsforum

“Vi oplever, at der bliver lyttet til os. Det har skabt ændringer af forvaltningens praksis på en del punkter. For eksempel i Ungestrategien.”
– Pårørenderepræsentant

 

“Det er fedt at opleve, at forvaltningen tager fat om de problemer, vi bringer til bords.”
– Ungerepræsentant

 

“Samarbejdsforum giver vigtige og brugbare tilbagemeldinger fra de unge og deres pårørende, som vi kan bruge til at udvikle vores sagsbehandling.”
– Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3

 

 

Har du spørgsmål, input eller emner, som du ønsker drøftet i Samarbejdsforum?

Så kan du blive medlem af vores Facebook-gruppe. Det er en lukket gruppe, hvor du kan møde andre unge og pårørende. Klik her for at komme til facebookgruppen og anmod om medlemskab.

 

 

Har du lyst til at blive medlem af Samarbejdsforum?

Hvis Samarbejdsforum lyder som noget for dig, har du mulighed for at blive pårørenderepræsentant eller ungerepræsentant.

Kontakt Janni Ellegaard på telefonnummer 63 75 57 06 eller på e-mail jell@odense.dk og hør mere om, hvad det betyder at være medlem.

 

Se referater fra møder i Samarbejdsforum for unge, der har behov for ekstra støtte

  

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen