Spring til indhold

Samarbejdsforum for unge, der har behov for ekstra støtte

Samarbejdsforum for unge, der har behov for ekstra støtte, er henvendt til forældre til børn og unge over 15 år, som kæmper med fysiske eller psykiske problemer. Forældre, unge fra målgruppen, en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer og ledere fra forvaltningen mødes en gang i kvartalet.

Dialogen er i højsædet i samarbejdsforummet, hvor pårørende til børn og unge med nedsat funktionsevne mødes med forvaltningen for at sparre, give gode råd og udveksle ideer.

Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune er en mulighed for unge, samt pårørende til unge med nedsat funktionsevne, der er fyldt 15 år, for at have en systematisk og fortløbende dialog med forvaltningen.

 

Målet er at fremme samarbejdet

Samarbejdsforum er et samarbejdende organ, hvor målet er at fremme samarbejdet mellem forvaltningen og borgerne ved at:

  • have dialog om generelle udfordringer, problemstillinger og fremtidsperspektiver
  • være sparringspart for forvaltningen – fx ved udarbejdelse af nye tiltag, procedurer og ændrede arbejdsgange
  • formidle information fra forvaltningen til de pårørende

Det vil ikke være muligt at drøfte individuelle personsager eller nogen former for personfølsomme oplysninger, ligesom der heller ikke kan sagsbehandles i Samarbejdsforum.

Samarbejdsforummet består af otte forældre, to unge, en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer og to chefer og en leder fra forvaltningen.

Her kan du læse samarbejdsforums kommissorium.

 

Repræsentanter i Samarbejdsforum:

 

Pårørenderepræsentanter:

Carina Mosegaard Andersen
Maja Vangslev
Tina Rosendorf Larsen
Anne N. Sløk
Mads Witt Demant

 
 

Ungerepræsentanter:

Kasper Skjoldaa 

 

Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Jon Jensen (formand for LEV Odense)

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2
Janni Ellegaard, Afdelingsleder, Ungerådgivningen 3

 

 

Lukket forum for pårørende og de unge på Facebook

Er du pårørende eller ung og har input til forbedringer og lignende, så besøg pårørenderepræsentanternes facebookgruppe, som er lukket forum for pårørende og de unge.

Facebookgruppen har til formål at være bindeled mellem pårørende til unge over 15 år, de unge selv og Samarbejdsforummet. Facebookgruppen er et sted, hvor man kan komme med gode ideer, foreslå emner, vi skal tage op på vore møder i forummet, pege på mulige forbedringer, problematiske arbejdsgange osv.

Vi kan ligeledes viderebringe information til jer fra forvaltningen, nye procedurer osv.

 

Klik her for at komme til facebookgruppen og anmod om medlemskab.


 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen