Spring til indhold

Bostøtte til unge mellem 18-30 år

Ungerådgivningen er til dig, der er mellem 18-30 år og som har brug for ekstra støtte til at mestre din hverdag.

Sådan søger du om støtte fra Ungerådgivningen, når du er mellem 18-30 år 

Når du ansøger om støtte, udfylder du et skema, hvor du beskriver din situation og hvad du ønsker støtte til. Når Ungerådgivningen har modtaget dit ansøgningsskema, indkalder vi dig til en afklarende samtale, hvor vi taler med dig om dit støttebehov. Vi vejleder dig om muligheder for støtte, herunder både kommunale og frivillige tilbud. Efter en eller flere samtaler, vil vi vurdere om vi har et tilbud, som du har ret til. Det kan fx være bostøtte eller holdforløb - læs mere nedenfor.

Hvis du skal have et tilbud om støtte fra Ungerådgivningen, vil vi på baggrund af vores samtaler med dig lave en Voksenudredning (VUM). Den indeholder oplysninger om, hvordan du klarer dig i hverdagen og i din bolig, om dit fysiske- og mentale helbred, dit netværk m.m. På baggrund af oplysningerne, vurderer vi hvilket tilbud, du skal have. Vi har tre måneder, fra vi modtager din ansøgning til at afklare dit støttebehov. Iværksættelse af støtte og foranstaltninger sker efter Serviceloven.

Kontaktperson og Bostøtte

I Kontaktperson og Bostøtte for unge samarbejder vi med unge i alderen 18-30 år. Vores fokus er at gøre de unge selvstændige i eget liv. Dette ved at støtte op omkring de indsatsmål, som den unge udarbejder sammen med sin myndighedsrådgiver. Et bostøtteforløb er tilrettelagt efter den unges egne ønsker, hvor denne tager aktivt del i at samarbejde med bostøtten omkring en selvstændiggørelse med fokus på egne ressourcer.


Holdforløb

Et holdforløb er henvendt til dig, der kunne tænke dig at komme på et hold med andre unge, der har det som dig. Sammen lærer I om den situation, I befinder jer i ud fra et bestemt fælles tema. Temaet kan fx være ADL (almindelig daglig livsførelse), angst, selvværd eller noget helt andet.

På forløbet vil to ’hold-undervisere’ guide jer, så I får information, øvelser og teknikker med hjem, som I kan bruge i jeres eget liv. Desuden vil I få mulighed for at fortælle hinanden om de ting, I har lært - og dele gode råd, tips og tricks til, hvad der har virket for lige netop jer. Det er vigtigt for os, at I oplever at være en del af et trygt fællesskab, hvor I har det godt med hinanden og hvor det er rart at være. Mange unge oplever derfor også at få nye venskaber, som varer ved - også efter holdforløbet er afsluttet.

Hvis du gerne vil høre mere om vores gruppeforløb og hvilke hold, du kan vælge imellem, så tag kontakt til Ungerådgivningen.  

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen