Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse mellem to uddannelser

Du er som udgangspunkt ikke berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i den periode, der ligger mellem to uddannelsesforløb - for eksempel i sommerferien.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

63 75 83 00

Egeparken 2A, stuen
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kontanthjælp Uddannelseshjælp og Integrationsydelse

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-17.00
Fredag 9.30-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00

Kontanthjælp holder lukket fra kl. 12 onsdag d. 19. juni - for både personlig og telefonisk henvendelse.

Hvis du fx afslutter en uddannelse i juni og søger enten en elevplads, en læreplads, en praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du således ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Det gælder også, selv om du ikke modtager SU eller praktikløn.

 

Hvem kan få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse?

Du kan søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra:

 • Folkeskolens afgangsklasse
 • Gymnasium
 • HF
 • Handelsskole
 • Teknisk skole

og hvis du

 • har afbrudt din uddannelse
 • ikke ønsker at søge en elevplads/læreplads eller praktikplads
 • ikke har søgt ind på en videregående uddannelse
 • får afslag fra den uddannelse, du har søgt ind på
 • først kan starte på uddannelsen f.eks. fra januar året efter

Ønsker du at søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så skal du henvende dig personligt hos Jobcentret.

 
Hvis du er enlig forsørger under 30 år, kan der i visse tilfælde udbetales en behovsbestemt ydelse mellem to uddannelsesforløb. Hvis du ønsker, at søge denne ydelse, så skal du også møde op hos Jobcentret.

Hvis du får afslag på en uddannelse og derfor vil søge kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du hurtigst muligt møde op i Jobcentret. Du kan ikke få hjælp med tilbagevirkende kraft.

 

Hvad skal jeg have med?

Når du vil søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal du huske at medbringe den rette dokumentation for evt. formue. Har du fået afslag på en uddannelse, skal du også huske at medbringe brevet fra uddannelsesstedet som dokumentation.

 

Hvem kan ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse?

Du kan ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra:

 • Folkeskolens afgangsklasse
 • Gymnasium
 • HF
 • Handelsskole
 • Teknisk skole

og du:

 • søger elevplads/læreplads eller praktikplads
 • er optaget, eller har søgt optagelse på en ungdomsuddannelse
 • er optaget, eller har søgt optagelse på en videregående uddannelse
 • har fået en elevplads/læreplads eller praktikplads, men ikke er startet på den endnu
 • er i gang med en SU-berettiget uddannelse – også selv om du ikke får SU

Du har altid mulighed for at at snakke med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning hos Jobcentret.

 

Læs mere hos SU styrelsenOpdateret 05-06-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen