Spring til indhold

Helbredstillæg

Du kan søge tillæg til udgifter, som du har på grund af dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (efter de gamle regler).

Helbredstillæg

Før du kan modtage tilskud, skal du ansøge og bevilges et helbredskort ved kommunen. Udbetaling Danmark skal opgøre din formue og beregne din tillægsprocent. Du skal derfor indgive formueoplysninger til Udbetaling Danmark, når du ansøger om helbredskort.

Du skal have en tillægsprocent på mere end 0%, for at du kan få tilskud. Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Hvis du får bevilget helbredskort, sender vi det til dig.

Du kan få helbredstillæg til medicin, tandbehandling, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorbehandling og psykologbehandling, hvis der gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Du får dit helbredstillæg indsat på din Nemkonto, når du indsender den betalte regning på udført behandling til ”Tilskud til pensionister”.

 

Hjælp til at udfylde og indsende ansøgningen?

En anden person kan også hjælpe dig med at udfylde og indsende ansøgningen digitalt. Det kræver en fuldmagt, som du skal underskrive og vedhæfte som bilag til ansøgningen. Du kan tage et billede af fuldmagten og vedhæfte dette.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du skrive eller ringe til os.


 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen