Spring til indhold

Helbredstillæg

Du kan søge tillæg til udgifter, som du har på grund af dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (efter de gamle regler).

Helbredstillæg

Helbredstillæg er et særligt tilskud til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne fra før 2003 med begrænsede indtægter ved siden af pensionen og med begrænset formue.

Før du kan modtage tilskud, skal du søge om og bevilges helbredskort ved kommunen. Du kan søge om helbredstillæg her på siden.

Sådan beregnes dit helbredstillæg

Helbredstillægget er afhængig af din formue og indtægt.

Udbetaling Danmark opgør din formue og beregner din personlige tillægsprocent. Du skal derfor indgive formueoplysninger til Udbetaling Danmark, når du søger om helbredskort.

Du skal have en personlig tillægsprocent på mere end 0 %, for at du kan få tilskud. Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Søg om helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg via den digitale løsning ved navn "Helbredstillæg". Du skal logge ind med MitID for at kunne anvende den digitale løsning.

Hvis du får bevilget helbredskort, sender vi det til dig.

Hvad kan jeg få helbredstillæg til?

Du kan få helbredstillæg til medicin, tandbehandling, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorbehandling og psykologbehandling, hvis der gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Du får dit helbredstillæg indsat på din Nemkonto, når du indsender den betalte regning på udført behandling til ”Tilskud til pensionister”.


Indsend din betalte regning på denne side

 

Hjælp til at udfylde og indsende ansøgningen?

En anden person kan også hjælpe dig med at udfylde og indsende ansøgningen digitalt. Det kræver en fuldmagt, som du skal underskrive og vedhæfte som bilag til ansøgningen. Du kan tage et billede af fuldmagten og vedhæfte dette.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du skrive eller ringe til os.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen