Spring til indhold

Helbredstillæg

Du kan søge tillæg til udgifter, som du har på grund af dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (efter de gamle regler).

Helbredstillæg

Før du kan modtage tilskud, skal din formue opgøres, og din personlige tillægsprocent skal beregnes.
Det er Udbetaling Danmark der søger for dette.
Du skal have en tillægsprocent på mere end 0%, for at du kan få tilskud til f.eks. briller, tandbehandling, medicin m.m. Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. 
Hvis du får bevilget helbredstillæg, får du tilsendt et helbredskort. Samtidig giver Udbetaling Danmark kommunen besked.

 

Almindeligt helbredstillæg efter sundhedsloven

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Du får dit helbredstillæg indsat på din Nemkonto når du indsender den betalte regning på udført behandling til "Tilskud til Pensionister"

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du skrive eller ringe til os.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen