Spring til indhold

Supplement til folkepension og førtidspension (før 2003)

Hvis du modtager dansk pension, men ikke har optjent retten til fuld dansk pension, får du udbetalt pension som brøkpension eller procentpension.

 

Udbetaling Danmark beregner din pension på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden.

 

Supplement efter lov om social pension / lov om førtidspension

Modtager du folkepension eller førtidspension før 2003, og får udbetalt brøkpension eller procentpension, kan du søge om supplement til din pension. Et supplement kan sammen med din pension, højst udgøre et beløb svarende til en fuld dansk pension. Vi skal på baggrund af dine og evt. ægtefælles indtægter og udgifter tage stilling til, om du har behov for supplement. Det har betydning, om du eller din ægtefælle har formue. Supplement beregnes som udgangspunkt fra den dag, vi modtager ansøgningen.

Du skal benytte selvbetjeningsløsningen ”Personligt tillæg”.

 

Supplement er som pensionen forud- eller bagudbetalt.

 

Hvis du ikke kan benytte den digitale selvbetjeningsløsning, skal du rette telefonisk henvendelse til kommunen.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen