Spring til indhold

Supplement til folkepension og førtidspension (før 2003)

Hvis du modtager dansk pension, men ikke har optjent retten til fuld dansk pension, får du udbetalt pension som brøkpension eller procentpension.

Udbetaling Danmark beregner din pension på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden.

Kan jeg søge om supplement efter lov om social pension / lov om førtidspension?

Modtager du folkepension eller førtidspension fra den gamle ordning (før 2003), og får udbetalt brøkpension eller procentpension, kan du søge om supplement til din pension. Som brøkpensionist kan du efter en konkret individuel vurdering af behovet, søge om: 

  • Supplement til den løbende forsørgelse (ansøg her på siden) eller
  • Enkeltudgifter efter bestemmelsen om personligt tillæg

Beregning af supplement

Et supplement kan, sammen med din pension, højst udgøre et beløb svarende til en fuld dansk pension. Vi skal på baggrund af dine og evt. ægtefælles indtægter og udgifter tage stilling til, om du har behov for supplement. Det har betydning, om du eller din ægtefælle har formue. Supplement beregnes som udgangspunkt fra den dag, vi modtager ansøgningen.

Supplement er som pensionen forud- eller bagudbetalt.

Hvis du ikke kan benytte den digitale selvbetjeningsløsning, skal du rette telefonisk henvendelse til kommunen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen