Spring til indhold

Beboerindskudslån

Hvis du flytter i almen bolig og boligen er beliggende i Odense kommune, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Ydelse - Tilskud

Tilskud

Egeparken 2A
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Enkeltydelser

 

Er der tale om indflytning hos en privat udlejer, kan du læse mere om tilskudsmulighederne under området for Enkeltydelser.

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge kommunen om lån til beboerindskuddet. Udover almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede. 

Ansøgning om lån skal ske i tilknytning til indflytningstidspunktet.

Ansøgningen

Når du ansøger om indskudslån, skal du vedlægge følgende dokumentation: 
  • Aktuel indkomst for alle husstandsmedlemmer.
  • Lejekontrakt eller tilbud om bolig hvor du står som nr. 1.
  • Konto udskrifter for de sidste 3 måneder.
  • Dokumentation for udgifter anført i oplysningsskemaet
Foruden ansøgningen skal du også udfylde og medsende et oplysningsskema. Husk at vedlægge dokumentation for dine udgifter.

 

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om boligindskudslån er op til 14 dage fra ansøgningen er modtaget i Odense Kommune. 

Vejledning til ansøgning om beboerindskudslån

For at ansøgningen kan behandles, skal følgende være i orden:

Alle punkter på ansøgningsskemaet skal være udfyldt
Der skal vedlægges dokumentation/opgørelser for indtægter og udgifter
Der skal vedlægges dokumentation for det, der ansøges om (f.eks. boligtilbud eller lejekontrakt mv.)
Der skal skrives en begrundelse for ansøgningen (udover den økonomiske begrundelse)

Er ovenstående ikke opfyldt, vil ansøgningen blive returneret

Vil du vide mere

Læs om beboerindskudslån på borger.dk Boligstøtte, beregn og ansøg
Meld flytning

Opdateret 05-03-2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen