Spring til indhold

Beboerindskudslån

Hvis du flytter i almen bolig og boligen er beliggende i Odense kommune, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Er der tale om indflytning hos en privat udlejer, kan du læse mere om tilskudsmulighederne under området for enkeltydelser.

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge kommunen om lån til beboerindskuddet. Udover almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og personer med handicap.  

Ansøgning om lån skal ske i tilknytning til indflytningstidspunktet.

Ansøgningen

Når du ansøger om indskudslån, skal du vedlægge følgende dokumentation: 
  • Aktuel indkomst for alle husstandsmedlemmer.
  • Lejekontrakt eller tilbud om bolig, hvor du står som nr. 1.
  • Kontoudskrifter for de sidste 3 måneder.
  • Dokumentation for udgifter anført i oplysningsskemaet

Foruden ansøgningen skal du udfylde og medsende et oplysningsskema. Husk at vedlægge dokumentation for dine udgifter.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du ringe til os.


Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om boligindskudslån er op til 14 dage fra ansøgningen er modtaget i Odense Kommune.
Hvis ansøgningsskemaet og/eller økonomiskemaet ikke er modtaget i udfyldt stand, og/eller den nødvendige dokumentation ikke er vedlagt vil vi efterfølgende indhente dette hos dig, og sagsbehandlingstiden vil derfor blive længere.

 

Vil du vide mere

Læs om beboerindskudslån på borger.dk
Boligstøtte, beregn og ansøg
Meld flytning

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen