Spring til indhold

Naboklager

Her finder du oplysninger om hvordan du klager ved eventuelle konflikter i en kommunal bolig. Alle klager skal ske skriftligt

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Godt naboskab

Vi går ind for godt naboskab og giver dig her nogle gode råd til hvordan du kan løse eventuelle konflikter inden en eventuel klage.

 

Lær din nabo at kende

Hvor godt kender du din nabo?
Lær din nabo bedre at kende. Dette kan gøre, at du forstår hans/hendes levevis, vaner og handlinger langt bedre og derefter måske finder ud af hvad der giver anledning til eventuelle gener.

 

Gå i dialog med din nabo

Fortæl din nabo hvad der eventuelt generer dig - Gå i dialog med ham/hende på en konstruktiv måde.
Forstå din nabo og sæt dig i hans/hendes sted. Er du kritisk - så vær det på en konstruktiv og positiv måde. Stil spørgsmål til den måde din nabo handler på. Det kan være, at der er en god grund for en bestemt adfærd
Aggression løser med sikkerhed ingen problemer.

 

Lad tvivlen komme din nabo til gode

Måske ved din nabo slet ikke, at du synes hun/han handler anderledes/uhensigtsmæssigt i forhold til dig og din adfærd.
Måske vil din nabo hellere end gerne ændre adfærd så i begge kan være til stede uden konflikter.

 

Er konflikten/kampen værd at kæmpe?

Der er stor forskel på at have ret og få ret.
Hvis du markant og bombastisk kræver din ret bliver det sværere at finde løsninger på konflikter.
Overvej kort sagt om en given sag virkelig er værd at kæmpe - måske kampen ender med dårligt naboskab og flere konflikter.
Se indad. Måske har du et medansvar for en konflikt.
Vær ærlig over for dig selv. Kunne og burde du have handlet anderledes?

 

Jeg vil klage

Bor du i en kommunal bolig og har du besluttet dig for, at du vil klage over en medbeboer skal du indsende en skriftlig klage til Ejendomsadministrationen. Odense kommune behandler ikke mundtlige henvendelser, da alt skal kunne dokumenteres korrekt.

 

Vær opmærksom følgende før du klager:

Du har kun mulighed for at klage hvis der er tale om overtrædelser af husordenen. Det er derfor ikke muligt at klage over eventuelle uenigheder eller irritationsmomenter som er opstået mellem dig og din nabo
I nogle tilfælde ender en klagesag i beboerklagenævnet eller boligretten. Du skal derfor være parat til at stille op som vidne.
Din skriftlige klage skal i udgangspunktet være underbygget af andre beboere. Disse vidner skal også underskrive klagen.
Vær forberedt på, at en klagesag kan tage lang tid, og at problemerne måske ikke er løst efter første klage.

 

Hvis andre beboere klager over dig

Hvis andre beboere klager over dig og du er uenig, har du mulighed for at gøre indsigelse.

 

Andre klagemuligheder

Bor du til leje i en privat bolig, skal du henvende dig til Huslejenævnet, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere.

Bor du i en almen bolig skal du kontakte Beboerklagenævnet, som træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere

 

By- og Kulturforvaltningen