Spring til indhold

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen og kan søges, hvis du bor til leje. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Boligstøtte er et tilskud/hjælp til din husleje. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folkepensionist eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejerbolig eller andelsbolig.

 

Læs mere om reglerne for at få boligstøtte, hvis du:

  

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:
  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue.

Beregn boligstøtte

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte: Beregn din boligstøtte

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du her søge om lån til beboerindskud. Du kan også få hjælp hos Borgerservice.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark

Hjælp til selvbetjening

Som udgangspunkt skal du selv ansøge om boligstøtte via ovenstående sider på borger.dk. Har du ikke adgang til en computer eller har du behov for at blive guidet i forbindelse med ansøgningen, kan du henvende dig i Borgerservice, som kan hjælpe til med de forskellige digitale løsninger.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen