Spring til indhold

Ældre- og handicapvenlige boliger

Ældreboliger skal sikre ældre og personer med handicap hensigtsmæssige boligforhold.

Ældre- og handicapvenlige boliger er typisk opført som to-værelses rækkehuse og etageejendomme. De er indrettet med bad og toilet, soveværelse, stue og køkken. Boligerne er kørestolsegnede, og adgangsforholdene og indretningen er velegnede for gangbesværede. Etagebyggeri indeholder elevator.

Hvem kan få en ældrebolig?

For at få en ældrebolig skal du ansøge om én. Når du ansøger vil du blive vurderet ud fra dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Tildelingen af en ledig bolig sker efter størst behov (det kan enten være de helbredsmæssige årsager eller nuværende boligs uegnethed, der er afgørende.) Dernæst tages hensyn til anciennitet på venteliste.

Hvad koster det? 

Ved indflytning i en ældre- og handicapvenlig bolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Beboeren er således lejer og omfattet af lejelovens regler.

 

Læs mere om Odense Kommunes ældreboliger her


Ældre- og Handicapforvaltningen