Spring til indhold

Almene boliger

Almene boliger er opført for at sikre boligformer til alle borgere i Odense Kommune. De er opført med offentlig støtte og er underlagt kommunens tilsyn.

Boligerne ejes af de almene boligorganisationer, og du kan komme på venteliste til en bolig ved at blive medlem af en boligorganisation. Der er ventelister til de fleste boliger – varierende fra få måneder til mange år. Cirka 8% af de ledige boliger anvises af kommunen til borgere med særlige behov. 

For at blive skrevet på venteliste skal du kontakte boligorganisationerne

 

Hvilke regler gælder for lejere i almene boliger?

Almene boliger er styret af mange regler i Lov om leje af almene boliger. Det betyder blandt andet, at du som lejer har nogle rettigheder og indflydelse på din bolig via afdelingsmøder og beboerdemokrati. Det betyder også, at boligorganisationerne ikke må tjene på huslejen.

 
Har du spørgsmål til almene boliger, er du velkommen til at kontakte Byudvikling, Byfornyelse, Almene boliger og Transport.

 

Har du klager vedrørende dit lejemål, som du ikke kan løse med boligorganisationen, kan du indbringe sager ved Beboerklagenævnet.

 

Mulighed for at få fortrin?

Søger du en almen bolig, skal du være opmærksom på, om du måske kan få fortrin. Der er nemlig indgået aftaler mellem Odense Kommune og de lokale boligorganisationer om særlige udlejningskriterier. Det betyder, at nogle grupper har fortrinsret til boliger i en bestemt afdeling eller generelt i boligorganisationen.

 

Det er vigtigt at understrege, at der stadig må forventes ventetid på boliger, selvom man lever op til kravene for at få fortrin.

 

Der er fortrin for følgende grupper:

Familier med børn

Studerende og unge

Seniorer

Tilflyttere bosiddende uden for kommunen med ansættelse inden for kommunegrænsen

Selvforsørgende

By- og Kulturforvaltningen