Spring til indhold

Boliger i privat udlejningsbyggeri

Har du brug for en privat udlejningsbolig, eller er du allerede lejer hos en privat udlejer? Så læs mere her.

Ønsker du at leje en privat bolig, skal du opsøge en privat udlejer eller privat ejendomsadministrator.

Der er mange udlejere i Odense Kommune. Der findes dog ikke nogen samlet oversigt over udlejere eller ledige boliger.

På internettet findes en lang række portal-tjenester, hvor du kan finde private boliger, og du kan også søge på private boligudlejere med egne hjemmesider.

 

Hvor kan du klage?

Både du og din udlejer kan klage til Huslejenævnet, hvis I bliver uenige om følgende type sager:
  • Huslejens størrelse
  • Lejeforhøjelser
  • Fraflytning og afregning af depositum
  • Vedligeholdelsespligt
  • Forbrugsregnskaber (vand- og varmeregnskaber)
  • Stigning i acontobeløb
  • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
  • Overtrædelse af husorden

By- og Kulturforvaltningen