Spring til indhold

Plejeboliger, specielle plejeboliger og midlertidige pladser

Hvis du ønsker at komme på plejehjem, skal du søge om en plejebolig. For at komme i betragtning skal du have stort behov for støtte, pleje og omsorg hele døgnet.

Tildelingen af plejeboliger sker ikke efter anciennitet på ventelisten, men efter en helhedsvurdering af, hvilken ansøger der har størst behov for en plejebolig.

 

Hvis du ønsker at søge om en plejebolig, så læs mere her

 

 

Der er forskellige typer af plejeboliger fordelt over hele kommunen:

  • Plejeboliger på plejehjem er 1- og 2-rumsboliger med eget bad og toilet. De kan være indrettet som leve-bo-miljøer. Et leve-bomiljø er et sted, hvor livet og aktiviteterne i størst muligt omfang svarer til en families hverdag. Beboerne kan tage aktivt del i dagligdagen samt opleve en genkendelig døgnrytme. Både beboere, pårørende og personale er en integreret del af livet i boenheden.

  • Specielle plejeboliger på plejehjem til borgere med demens. 1- eller 2-rumsboliger indrettet som skærmede enheder i forbindelse med plejehjem, eller separat beliggende boenheder.

  • Midlertidige pladsertil borgere, der i en periode har behov for pleje døgnet rundt, f.eks. pga. af akut opstået sygdom, kriser i forbindelse med ægtefælles dødsfald eller lignende. Et midlertidigt ophold kan også bruges til at forebygge indlæggelse eller være et midlertidigt pusterum efter udskrivelse fra sygehus, inden man vender tilbage til sit hjem.

I alle plejeboligerne er der mulighed for akut hjælp hele døgnet og nærhed af personale, der giver tryghed i dagligdagen.

Ældre- og Handicapforvaltningen