Spring til indhold

Plejebolig for mennesker med demens

Mennesker med demens kan tilbydes plejeboliger i særlige demens-boliger kun for demente, eller bolig i en såkaldt "Leve bo Miljø"-enhed.

Det konkrete boligtype-tilbud vil være afhængigt af den enkeltes demenstilstand. Forud for tildelingen af en plejebolig-plads foretages en faglig vurdering af en rehabiliteringsrådgiver - dette sker i dialog med demensteamet.

 

Særlige demensboliger

I Odense findes en række plejecentre med særlige demensafdelinger - nogle er med enkelte demensafdelinger blandet med andre afdelinger med ikke-demente beboere, og andre består udelukkende af flere demensafdelinger i ét plejecenter.  

På disse plejecentre er personalet særligt uddannet til at arbejde med mennesker med demens. I alle plejeboligerne er der mulighed for akut hjælp døgnet rundt, og der er nærhed af personale, der giver tryghed i dagligdagen. Disse boliger er særlig velegnet til personer med fremskreden demens og/eller særlige behov pga. sygdommen. 

 

Følgende plejecentre har særlige demensboliger: 

Plejecenter Enrum
Plejecenter Svovlhatten
Plejecenter Rytterkasernen
OK-Hjemmet Dyruphus
OK-Hjemmet Gurli/Vibeke

ForglemmigejPlejecenter Havebæk

SolbakkenSanderum Plejecenter
Leve BoPlejecenter Hvenekilden

Engkappeleje på Plejecenter Øst

 

"Leve Bo Miljø"-enheder

Der er også mulighed for, at personer med demens kan få en plads på en "Leve Bo Miljø"-enhed. "Leve Bo Miljø"-enheden er ikke udelukkende for mennesker med demens - i modsætning til de særlige demensboliger, som er beskrevet ovenfor. Men omsorgen og plejen tager udgangspunkt i borgerens hukommelsesproblemer og andre symptomer, der kan beskrives som demens. 


I en "Leve Bo Miljø"-enhed er der fokus på hjemlighed, hverdagsliv og det enkelte menneskes trivsel. En "Leve Bo Miljø"-enhed består af 7-9 boliger, som alle har udgang til et fælles område, hvor en stor del af hverdagslivet foregår sammen med andre beboere.


De personer, der tilbydes bolig i en "Leve Bo Miljø"-enhed har ofte en demenstilstand, der ikke giver anledning til de store udfordringer med hensyn til at skulle modtage den nødvendige hjælp og støtte, og ligeledes har en positiv oplevelse af at deltage i det sociale fællesskab. 

 

"Leve Bo Miljø"-enhederne ligger på følgende plejecentre:

 

Ejlstrup Plejecenter

Villestofte Plejecenter

Ærtebjerghaven 

Sanderum Plejecenter

Bolbro Plejecenter

Rytterkasernen

Marienlund Plejecenter

Ældrecenter Øst

Hvenekilden Plejecenter

Herluf Trolle Plejecenter

 

 

Sådan søger du om plejebolig

Har du behov for rådgivning og vejledning i forhold til hvilken af de ovenstående boligtyper, der er relevante for din/jeres situation, kontakt da demensteamet eller Indgangen, som kan hjælpe dig på vej.

Læs mere om, hvordan du søger en plejebolig

Ældre- og Handicapforvaltningen