Spring til indhold

Døende

Hvis du er døende eller pårørende til en døende, er der en række tilbud og praktiske ting at tage stilling til. På denne side kan du læse om hjælp og pleje i hjemmet den sidste tid, tilskud mm.

Mange har et ønske om at dø hjemme i vante omgivelser. Du kan få syge- og hjemmepleje af kommunen, når du bliver plejet hjemme. Udgifter til f.eks. medicin bliver dækket af sundhedsstyrelsen. 


Hjemmepleje

Syge- og hjemmepleje i hjemmet tilbydes hele døgnet og er gratis. Hjælpen kan for eksempel være at holde styr på medicinen, at være med til den personlige pleje, at lindre smerter og støtte og vejlede. Hjælp til personlig pleje kan være huslige opgaver og eventuelt indkøb. Du kan selv ansøge eller bede familien, egen læge eller sygehuset om at kontakte kommunen.
Læs mere om hjemmepleje

Plejeorlov/Plejevederlag

Et familiemedlem eller en ven kan blive plejeperson for dig og få udbetalt plejevederlag. Det forudsætter, at du er erklæret terminal og har behov for pleje, og at du og din pårørende er enige om plejeorloven.
Læs mere om plejeorlov/plejevederlag

Tilskud til sygeplejeartikler

Borgere der er terminalerklæret af egen læge eller sygehus kan få tilskud til egenbetaling af udgifter til sygeplejeartikler efter §122 i Lov om Social Service.
Læs mere om tilskud til sygeplejeartikler

Lindrende behandling

Lindrende behandling og pleje - også kaldet "palliativ behandling" - skal mindske eller eventuelt helt fjerne ubehagelige symptomer. Se mere om lindrende palliativ behandling under Palliativt Team Fyn. Hos Center for Kræftrehabilitering har vi også palliationssygeplejersker ansat. Læs mere om palliation, når man har en alvorlig sygdom.

 

Hospice, testamente, arveregler, skat af dødsbogaver og arv

www.borger.dk kan du læse mere om hospice, arveregler, afgifter, gaver, arveforskud, skat i forbindelse med dødsbo, livstestamente og meget mere.

 

Til pårørende

Kontakt pårørenderådgivningen i Odense Kommune, som kan hjælpe med at finde det rette pårørendetilbud til dig.

Ældre- og Handicapforvaltningen