Spring til indhold

Hjemmepleje

Har du svært ved at klare de praktiske ting i hjemmet og/eller din personlig pleje, så kan du ansøge om hjælp af Odense Kommune.

Hjælpen til personlig pleje ydes af den udkørende gruppe, som er bedst egnet til at varetage netop dine behov. Gruppen er tværfagligt bemandet med både sosu-personale, træningsterapeuter og sygeplejersker. I nogle tilfælde vil pleje, sygepleje og genoptræning foregå i dit hjem, andre gange via et skærmbesøg, men du kan også blive henvist til en sundhedsklinik og/eller genoptræningscenter.

Hvad kan du få hjælp til?

Vi arbejder rehabiliterende, og det betyder, at den hjælp og støtte, du får fra os, er målrettet dig og tager udgangspunkt i det, du selv kan. Vi involverer dig i tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen med afsæt i dine ønsker for fremtiden. Der er forskellige behov og derfor også forskellige indsatser, men personlig pleje kan f.eks. være støtte til bad, toiletbesøg, af- og påklædning og lignende, og praktisk bistand kan f.eks. være hjælp til rengøring eller træning til at klare rengøring selv. Derudover har du også mulighed for at få lavet og leveret mad

 

I Odense Kommune har vi udarbejdet en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand. Her beskrives, hvordan vi arbejder, samt hvad og hvordan du kan forvente at få hjælp. 

Har du brug for hjælp?

For at søge om hjælp fra vores udkørende grupper, skal du kontakte Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Kontakt din gruppe

Hvis du allerede får hjælp fra en udkørende gruppe, og har brug for at kontakte dem, så klik her og få en oversigt over alle de udkørende grupper

Ældre- og Handicapforvaltningen