Spring til indhold

Hjemmepleje

Har du svært ved at klare din personlig pleje, så kan du ansøge om hjælp af Odense Kommune.

Indgangen

Kontakt din hjemmepleje gruppe

Hvis du allerede får hjælp fra en udekørende hjemmepleje gruppe, og har behov for enten at tilpasse din hjælp eller komme i dialog med dem, så klik her og få en oversigt over alle de udkørende grupper. 

Hvad kan du ansøge om hjælp til?

Hjælpen til personlig pleje jf. Servicelovens § 83.a og §83.1 ydes af en udekørende hjemmeplejegruppe, som er bedst egnet til at varetage netop dine behov. I Odense kommune arbejder vi rehabiliterende, hvorfor vores udekørende grupper er tværfaglig sammensat.
Hjemmeplejen kan eks. være hjælp til personlig pleje, toiletbesøg, sikring af måltider og lignende.
 

Ønsker du at ansøge?

For at søge om hjælp fra vores udkørende grupper, skal du kontakte Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Yderlige relevante links

Ansøg om rengøringshjælp.

Ansøg om madlevering.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen