Spring til indhold

Post til døren

Her kan du søge om at få din post leveret til døren.

I den nye postlov er det vedtaget, at du ikke længere kan få din post leveret til døren. Er du gangbesværet eller på anden måde hæmmet af fysisk eller psykisk handicap, kan du muligvis få dispensation fra de nye regler og stadig få din post leveret til døren.

Hvis du modtager hjælp fra kommunen, f.eks. fra en udkørende gruppe, kan du henvende dig til en af de medarbejdere, der kommer hos dig. De hjælper dig med at bringe sagen videre. 

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen, kan du søge her om at få posten leveret direkte til døren. vis du får afslag, har du mulighed for at søge igen, men du vil blive bedt om at dokumentere, at du ikke selv er i stand til at hente din post, bl.a. med en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Odense Kommune kan ikke besvare spørgsmål om reglerne for opsætning af postkasser, afstande o.l. Hvis du har spørgsmål til dette, skal du kontakte Post Danmark direkte. Se mere på

www.postdanmark.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen