Spring til indhold

Team Opsøgende Ældre

Er du bekymret for en medborger, og har du behov for kontakt til kommunen for at videregive din bekymring.

Hvis du kender til, eller har mødt et ældre menneske der ser ud til at have brug for hjælp, kan du kontakte Team Opsøgende Ældre.

 

Hvem er vi og hvem hjælper vi?

 

Vi er et team af opsøgende medarbejdere der reagerer på bekymringshenvendelser. Vi kører ud og opsøger og hjælper ældre mennesker på 67 år og derover i Odense Kommune med særlige sociale problemer.

Mange af de mennesker vi hjælper er sindslidende, har et stof/alkoholmisbrug, mangler netværk, har en dårlig egenomsorg eller andre komplekse problematikker. De kan ikke selv bede om hjælp, og det kræver en særlig indsats at hjælpe dem.

 

Vores målgruppe kan bl.a. kendetegnes ved:


- Kommer ikke udenfor en dør.
- Isoleret og sky uden kontakt til andre.
- Siger mærkelige ting og opfører sig sært.
- Virker forvirret og ikke orienteret i tid og sted.
- Mangler personlig hygiejne.
- Får ikke nok at spise.
- Bytter rundt på nat og dag.
- Tager stoffer og/eller drikker meget.
- Er ved at blive sat ud af sin bolig.
- Hjemløs, bor på gaden eller i skovområde eller lign.

Ofte vil de personer der har brug for vores hjælp have flere af kendetegnende, og en person er ikke nødvendigvis vores målgruppe fordi han/hun eksempelvis har et alkoholmisbrug eller en dårlig personlig hygiejne.

Hvad hjælper vi med?

Hjælpen kan bestå i råd og vejledning, hjælp til at bryde isolation, hjælp til en akut opstået boligmæssig problematik og meget mere.
Teamets indsats handler ofte om at bygge bro og skabe kontakt til det etablerede system og de tilbud og muligheder der findes her.

Indsatsen er et ikke visiteret tilbud og skal ikke ses som en erstatning for øvrige tilbud og deres faglige indhold.

 

Lovgivning


Lov om social service §99. Kommunen er forpligtet til at tilbyde en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof og alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale udfordringer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.


Ældre- og Handicapforvaltningen