Omsorgstandpleje for voksne

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i hjemmet. Tilbuddet omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling

Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV
63 75 25 75

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Omsorgstandpleje

OBS!

I uge 28, 29, 30 og 31 er der ændret åbningstider for personlig henvendelse. 

Åbningstiderne er 

Kl 10-13 alle dage


Formål

Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til brugere, som kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.
Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i hjemmet. Tilbuddet omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling.

 

Hvem kan deltage i ordningen

Odense Kommune tilbyder tandpleje til brugere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

De brugere, der omfattes af Lov om Omsorgstandpleje, kan vælge omsorgstandpleje. Ønskes ikke deltagelse i denne ordning, bevares retten til tandplejetilbud efter reglerne i Lov om offentlig sygesikring.

Hvad koster det?

Hvis brugeren vælger omsorgstandpleje, betales et fast beløb på 41 kr. pr. måned. Beløbet prisfremskrives én gang om året.

Hvem udfører omsorgstandpleje i Odense Kommune?

Den Kommunale Tandpleje, Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 5240 Odense NØ.

Hvordan foregår det?

Omsorgstandplejen tilbydes normalt i hjemmet og omfatter følgende:
- Regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser.
- Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder.
- Undervisning og praktisk demonstration i den rigtige mund-, tand- og protesepleje.

Henvendelse

Ønskes deltagelse i omsorgstandplejeordningen, kan der rettes henvendelse til INDGANGEN. Her vurderes, om ansøgeren opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje. Du modtager ikke en bekræftelse, når du sender din ansøgning, men behandling af ansøgning om omsorgstandpleje vil som hovedregel være afsluttet inden for fire uger, og herefter får du besked.


Lovgivning

Området henhører under Sundhedsloven § 131.

Opdateret 22-02-2019

Ældre- og Handicapforvaltningen