Spring til indhold

Omsorgstandpleje for voksne

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i hjemmet. Tilbuddet omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling

Kontaktinformation

Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV
63 75 25 75

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Omsorgstandpleje, specialtandpleje

Er du endnu ikke visiteret skal du kontaktet Indgangen på ovenstående kontaktoplysninger

Er du visiteret og skal bestille tid skal du ringe direkte til Omsorgstandplejen på 65515537. 

 

Formål

Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til brugere, som kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.
Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i hjemmet. Tilbuddet omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling.

 

Hvem kan deltage i ordningen

Odense Kommune tilbyder tandpleje til brugere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

De brugere, der omfattes af Lov om Omsorgstandpleje, kan vælge omsorgstandpleje. Ønskes ikke deltagelse i denne ordning, bevares retten til tandplejetilbud efter reglerne i Lov om offentlig sygesikring.

Hvad koster det?

Der er en egenbetaling på 530 kr. i 2019, dvs. et fast beløb på 44,16 kr. pr. måned. Beløbet bliver reguleret hvert år. 


Hvem udfører omsorgstandpleje i Odense Kommune?

Den Kommunale Tandpleje, Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C 

 

Hvordan foregår det?

Omsorgstandplejen tilbydes normalt i hjemmet og omfatter følgende:
- Regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser.
- Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder.
- Undervisning og praktisk demonstration i den rigtige mund-, tand- og protesepleje.

Henvendelse

Ønskes deltagelse i omsorgstandplejeordningen, kan der rettes henvendelse til INDGANGEN. Her vurderes, om ansøgeren opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje. Du modtager ikke en bekræftelse, når du sender din ansøgning, men behandling af ansøgning om omsorgstandpleje vil som hovedregel være afsluttet inden for fire uger, og herefter får du besked.


Lovgivning

Området henhører under Sundhedsloven § 131.

Ældre- og Handicapforvaltningen