Spring til indhold

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i hjemmet/plejecentret, og det er frivilligt at deltage i ordningen.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Omsorgstandplejen

Grønløkkevej 30, 1. sal
5000 Odense C
65 51 55 37

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fredag 8.00-15.00

Hvem kan benytte tilbuddet?

Omsorgstandpleje er for personer over 18 år, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er omfattet af Lov om Omsorgstandpleje og ikke selv kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

 

Bor du på plejecenter?

Er du automatisk tilknyttet ordningen, hvis du ønsker det. Kontakt din plejecenterlederen.

 

Bor du i eget hjem eller i en almen ældrebolig?

Bliver du visiteret gennem kommunen. Få flere informationer på Odense Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen.

 

Hvad koster tilbuddet?

Der er en egenbetaling på max. 530 kr. i 2019, dvs. et fast beløb på 44,16 kr. pr. måned. Beløbet bliver reguleret hvert år. 

 

Hvordan foregår omsorgstandpleje?

Normalt tilbyder vi tandpleje i hjemmet/plejecentret og omfatter følgende:

  • Regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder
  • Praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje

Opnår vi ikke tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold i hjemmet tilbyder vi tandpleje på egen handicapvenlig klinik. Transport hertil skal du selv betale. Vi anbefaler, at du har en ledsager med, som kan forestå liftning, hvis det er nødvendigt. Klinikken er forsynet med loftlift.

 

Hvem udfører omsorgstandpleje?

Det gør den kommunale tandpleje i Odense Kommune.

Pr. 1. januar 2018 er der kommet nye regler vedr. fritvalgsordning. Dette betyder, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud.
Borgeren skal kontakte Omsorgstandplejens kontor på tlf. 6551 5537, hvis vedkommende ønsker at overgå til privat praksis.

 

Informationsfolder til borgere og pårørende

Opdateret 28-06-2019

Børn- og Ungeforvaltningen