Spring til indhold

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i hjemmet/plejecentret, og det er frivilligt at deltage i ordningen.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Omsorgstandplejen

Grønløkkevej 30, 1. sal
5000 Odense C
65 51 55 37

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Omsorgstandplejen - for borgere
Omsorgstandplejen - for erhverv

Email

omsorgstandplejen.buf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Fredag 8.00-15.00

COVID-19 – KUN AFTALTE BEHANDLINGER – Ring før du kommer

 

Der gælder særlige retningslinjer for arbejdet med udsatte borgere i forbindelse med COVID-19, som vi i Omsorgstandplejen naturligvis følger.

 

Omsorgstandplejen kan kontaktes på tlf. 65 51 55 37 alle hverdage kl. 08.15 - 10.00 samt kl. 12.00 - 13.00. 

Der er desuden et akutberedskab på kørsel til patienter, der under ingen omstændigheder kan tilgå klinikken.

 

Det er vigtigt, at du kontakter klinikken telefonisk og aftaler en tid, før du kan møde op. Har du fået en indkaldelse, må du gerne møde på klinikken.

 

Center for Tandpleje forbeholder sig derfor retten til at afvise patienter, der ikke har aftalt en tid.

 

Husk også, at du, eller pårørende, ikke må møde på klinikken, hvis du oplever symptomer på COVID-19.

 

Se mere om Voksentandplejen (Omsorgs- og Specialtandplejen) og Covid-19 her

 

Ferielukket i Omsorgstandplejen - sommerferie 2020

Vi holder ferielukket i perioden mandag 6. juli til fredag 7. august (begge dage inklusive).

 

Ved akut behov for tandlægehjælp i denne periode henviser vi til Specialtandplejen, Odense Kommune, på telefon 6551 5506. Bemærk dog, at Specialtandplejen har lukket pga. ferie i uge 30.

 

Ved akut behov for tandpleje herudover bedes du kontakte en privat tandlæge eller, hvis der er tale om weekend, kan du kontakte Tandlægevagten på telefon 9944 0809 kl. 10.00 - 12.00.

 

I tilfælde af større ulykkesrelaterede tandskader, henviser vi til skadestuen. 

 

Hvem kan benytte tilbuddet?

Omsorgstandpleje er for personer over 18 år, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er omfattet af Lov om Omsorgstandpleje og ikke selv kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

 

Bor du på plejecenter?

Er du automatisk tilknyttet ordningen, hvis du ønsker det. Kontakt din plejecenterlederen.

 

Bor du i eget hjem eller i en almen ældrebolig?

Bliver du visiteret gennem kommunen. Få flere informationer på Odense Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen.

 

Hvad koster tilbuddet?

Der er en egenbetaling på max. 540 kr. i 2020, dvs. et fast beløb på 45 kr. pr. måned. Beløbet bliver reguleret hvert år. 

 

Hvordan foregår omsorgstandpleje?

Normalt tilbyder vi tandpleje i hjemmet/plejecentret og omfatter følgende:

  • Regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder
  • Praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje

Opnår vi ikke tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold i hjemmet tilbyder vi tandpleje på egen handicapvenlig klinik. Transport hertil skal du selv betale. Vi anbefaler, at du har en ledsager med, som kan forestå liftning, hvis det er nødvendigt. Klinikken er forsynet med loftlift.

 

Hvem udfører omsorgstandpleje?

Det gør den kommunale tandpleje i Odense Kommune.

Pr. 1. januar 2018 er der kommet nye regler vedr. fritvalgsordning. Dette betyder, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud.
Borgeren skal kontakte Omsorgstandplejens kontor på tlf. 6551 5537, hvis vedkommende ønsker at overgå til privat praksis.

 

Informationsfolder til borgere og pårørende

Børn- og Ungeforvaltningen