Spring til indhold

Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice, og det er frivilligt at deltage i ordningen.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Odense Kommune tilbyder tandpleje til brugere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

De brugere, der omfattes af Lov om Omsorgstandpleje, kan vælge omsorgstandpleje. Ønskes ikke deltagelse i denne ordning, bevares retten til tandplejetilbud efter reglerne i Lov om offentlig sygesikring.

Omsorgstandpleje er ikke et akut tilbud ved tandpine for patienter, der ikke benytter sig af tilbuddet.

 

Bor du på plejehjem?

Når du flytter på plejehjem har du mulighed for at søge om at blive visiteret til omsorgstandpleje.
Du bedes kontakte rehabiliteringsleder på plejehjemmet. 

 

Bor du i eget hjem eller i en almen ældrebolig?

Du skal ansøge om omsorgstandpleje i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Du bedes rette henvendelse til Indgangen på tlf. 63 75 25 75. Her bliver det vurderet, om du opfylder betingelserne for omsorgstandpleje.

Du kan finde kontaktoplysninger til Indgangen her.

 

Hvad koster tilbuddet?

Der er en egenbetaling på 570 kr. i 2023, dvs. et fast beløb på 47,50 kr. pr. måned, som bliver trukket ved pensionstræk. Beløbet bliver reguleret hvert år. 

 

Hvordan foregår omsorgstandpleje?

Normalt tilbyder vi tandpleje i hjemmet/plejehjemmet og omfatter følgende:

  • Regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder
  • Praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje

Opnår vi ikke tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold i hjemmet tilbyder vi tandpleje på egen handicapvenlig klinik. Transport hertil skal du selv betale. Ved brug for støtte ved forflytning og liftning, har du en ledsager med, som kan forestå dette. Klinikken er forsynet med loftlift.

 

Frit valg af tandlæge

Du har mulighed for at vælge, om det skal være Odense Kommunes omsorgstandpleje eller en privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker, der varetager tandplejen. Hvis du ønsker Odense Kommunes omsorgstandpleje, behøver du ikke foretage dig yderligere. 

Hvis du ønsker en privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker, bedes du henvende dig til Indgangen med besked om, hvilken tandlæge/klinisk tandtekniker, du ønsker. Du skal forinden selv undersøge, om tandlæge har de nødvendige faciliteter og kan gennemføre omsorgstandplejen i overensstemmelse med dine behov.

Sundhedsforvaltningen