Spring til indhold

Socialtandpleje

Socialt udsatte borgere kan få hjælp fra Socialtandplejen, såfremt de har behov for tandbehandling og ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan benytte tilbuddet?

Du kan få tilbuddet om socialtandpleje, hvis du har behov for tandbehandling og opfylder ét eller flere af disse kriterier:  

  • Du har særlige sociale udfordringer, så du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat praksis eller den kommunale omsorgs- og specialtandpleje
  • Du er gadehjemløs
  • Du er bruger af herberger, varmestuer og væresteder pga. hjemløshed, eller fordi du ikke kan opholde dig i din egen bolig
  • Du har et kaotisk stof- og/eller alkoholmisbrug

Socialtandplejens visitation vurderer i hvert enkelt tilfælde, om du skal have et tilbud om behandling. Behandlinger ved Socialtandplejen er gratis for personer, der er visiteret til ordningen. 

 

Hvilke behandlinger er omfattet af ordningen?

Socialtandplejen tilbyder akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen. Det er socialtandplejens visitation, som vurderer hvilken behandling, der er relevant i det konkrete tilfælde.

  • Akut, smertelindrende tandbehandling afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.
  • Funktionsopbyggende tandbehandling behandler oral funktionsnedsættelse til personer, der fx har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende. Funktionsopbyggende behandling består fx af genopbygning af hele tandsæt eller proteser.
  • Forebyggende behandling, fx råd og vejledning ift. tænder eller protese. 

Personer har mulighed for at klage over behandlingen og eventuel tilsidesættelse af patientrettigheder til Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.


Ansøg om socialtandpleje

Ansøgning om Socialtandpleje sker via en medarbejder/kontaktperson i Odense Kommune eller via en kontaktperson uden for kommunen fx herberg, værested eller varmestue.

Medarbejder/kontaktperson udfylder ansøgningen sammen med borger, som giver sin fuldmagt til dette. 

 

 

Er du medarbejder ved kommunen, så klik her for at søge

Er du kontaktperson uden for kommunen, så klik her for at søge

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen