Spring til indhold

Børne- og ungetandplejen

Gratis tandpleje til børn og unge under 18 år med folkeregister i Odense Kommune. Automatisk tilmeldt ved fødslen.

Der er ikke krav om Corona-pas for at besøge Tandplejen.

 

Venteværelse kan benyttes, men vi opfordrer til, at patienter, der selv kan gå ind, lader forældre, søskende mv. vente udenfor.

 

Derudover opfordres til, at vi fortsat passer på hinanden. Har du symptomer på COVID-19, så meld afbud til klinikken hurtigst muligt.

 

Samarbejdet med forældrene er den bedste forebyggelse af børns tandproblemer. Vi lægger stor vægt på kommunikation og information, og vi involverer  forældre og børn så meget som muligt i processen.

 

Udvalgte tandlægebehandlinger udføres af tandplejere og klinikassistenter på delegation.

 

Tandplejen lægger vægt på, at forældre selv følger barnet til tandbehandling indtil barnet er i 10 års alderen. Bemærk venligst, at der ikke ydes tilskud til transport af hverken børn eller ledsagere.

 

Du kan her søge råd og vejledning om børns tænder.

Tandplejens bedste råd:

  • Børst tænderne rene to gange dagligt
  • Brug fluortandpasta
  • Børst dit barns tænder til 10-12 års alderen

Sunde tænder og en sund mund betyder langt færre tandlægebesøg – også når barnet er blevet voksen. Med din hjælp til tandbørstning holdes tandkød og tænder rene for bakteriebelægninger. Børn er ikke motorisk udviklet til at kunne børste tænderne helt rene, før de er 10-12 år gamle.

Første besøg:

Første besøg i tandklinikken er fra 1. januar 2019, når barnet fylder 1½ år. I vil automatisk få en indbydelse.
Undtagelse er børn, der er i stor risiko for at få huller før 1½-årsalderen.
Børn der er fyldt 1½ år før den 1. januar 2019, vil blive indkaldt til første besøg, når barnet fylder 3 år.

Børns behov for tandbehandling er forskellige:

Der er 12-24 måneder mellem tandundersøgelserne afhængig af tandfagligt niveau. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så i den mellemliggende periode tilbydes nødvendig forebyggelse og behandling.

Hvis I mener, at jeres barn har behov for en undersøgelse, er I altid velkomne til at kontakte os og aftale en tid. Vi træffes på alle skoledage.

 

Der kan være ventetid til undersøgelser

Vi mangler kollegaer til vores Børne- og ungetandpleje. Det betyder desværre, at du som bruger af tandplejen kan opleve ventetider til de almindelige undersøgelser. Det betyder også, at tilbuddet af tider kan være begrænset. Vi bestræber os på, at give jer den bedste mulige hjælp. Planlagte og/eller akutte tandbehandlinger tilgodeses altid.

 

Specialafdeling for kirurg mv.

Børn og unge kan ved behov henvises fra egen lokal tandklinik til specialtandklinikken på Grønløkkevej 30, 1. sal, for operationer eller tandbehandling i narkose. 
Bemærk venligst, at der ikke ydes tilskud til transport af hverken børn eller ledsagere. Dette gælder også for undersøgelser/behandlinger mv. uden for Odense Kommune.

 

Røntgenafdeling på Grønløkkevej 30

Vi har mulighed for optagelse af 2D-røntgen og 3D-røntgen (CBCT). Se skema for stråledosis her.

 

Ny aftale om tandpleje til unge fra 18-21 år

Unge på 18-21 år bliver nu omfattet af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje. Tilbuddet træder dog tidligst i kraft i midten af 2022.

Når den nye ordning træder i kraft, betyder det, at unge ikke længere skal udskrives, når de fylder 18 år, men kan fortsætte med at modtage tandpleje på deres vanlige, kommunale børne- og ungeklinik.

Den unge kan også vælge en privatpraktiserende tandlæge og få tilskud til tandpleje under fritvalgsordningen til og med det 21. år. 

Lovgrundlaget for aftalen er under udarbejdelse, og de præcise rammer for aftalen og for udrulningen, kendes derfor ikke endnu. Det er forventningen, at det i 2022 kun er årgang 2004, der bliver omfattet.

Fylder du 18 år, inden loven træder i kraft, overgå du til privat tandlægepraksis som nu og vil modtage information i din digitale post, hvis du igen omfattes af den kommunale tandpleje. 

Hjemmesiden her opdateres, så snart der er yderligere information om aftalen.

  

Børn- og Ungeforvaltningen