Spring til indhold

Børne- og ungetandplejen

Gratis tandpleje til børn og unge under 18 år med folkeregister i Odense Kommune. Automatisk tilmeldt ved fødslen.

Husk at melde afbud ved symptomer på COVID-19.

Samarbejdet med forældrene er den bedste forebyggelse af børns tandproblemer. Vi lægger stor vægt på kommunikation og information, og vi involverer forældre og børn så meget som muligt i processen.

Udvalgte tandlægebehandlinger udføres af tandplejere og klinikassistenter på delegation.

Tandplejen lægger vægt på, at forældre selv følger barnet til tandbehandling indtil barnet er i 10 års alderen. Bemærk venligst, at der ikke ydes tilskud til transport af hverken børn eller ledsagere.

 

Du kan her søge råd og vejledning om børns tænder.

Tandplejens bedste råd:

  • Børst tænderne rene to gange dagligt
  • Brug fluortandpasta
  • Børst dit barns tænder til 10-12 års alderen

Sunde tænder og en sund mund betyder langt færre tandlægebesøg – også når barnet er blevet voksen. Med din hjælp til tandbørstning holdes tandkød og tænder rene for bakteriebelægninger. Børn er ikke motorisk udviklet til at kunne børste tænderne helt rene, før de er 10-12 år gamle.

Første besøg:

Første besøg i tandklinikken er fra 1. januar 2019, når barnet fylder 1½ år. I vil automatisk få en indbydelse.
Undtagelse er børn, der er i stor risiko for at få huller før 1½-årsalderen.
Børn der er fyldt 1½ år før den 1. januar 2019, vil blive indkaldt til første besøg, når barnet fylder 3 år.

Børns behov for tandbehandling er forskellige:

Der er 12-24 måneder mellem tandundersøgelserne afhængig af tandfagligt niveau. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så i den mellemliggende periode tilbydes nødvendig forebyggelse og behandling.

Hvis I mener, at jeres barn har behov for en undersøgelse, er I altid velkomne til at kontakte os og aftale en tid. Vi træffes på alle skoledage.

 

Der kan være ventetid til undersøgelser

Vi mangler kollegaer til vores Børne- og ungetandpleje. Det betyder desværre, at du som bruger af tandplejen kan opleve ventetider til de almindelige undersøgelser. Det betyder også, at tilbuddet af tider kan være begrænset. Vi bestræber os på, at give jer den bedste mulige hjælp. Planlagte og/eller akutte tandbehandlinger tilgodeses altid.

 

Specialafdeling for kirurg mv.

Børn og unge kan ved behov henvises fra egen lokal tandklinik til specialtandklinikken på Grønløkkevej 30, 1. sal, for operationer eller tandbehandling i narkose. 
Bemærk venligst, at der ikke ydes tilskud til transport af hverken børn eller ledsagere. Dette gælder også for undersøgelser/behandlinger mv. uden for Odense Kommune.

 

Røntgenafdeling på Grønløkkevej 30

Vi har mulighed for optagelse af 2D-røntgen og 3D-røntgen (CBCT). Se skema for stråledosis her.

 

 

 

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen