Spring til indhold

Frit valg

I Odense Kommune er der frit valg mellem kommunal og privat tandpleje med og uden egenbetaling afhængigt af alder. Fritvalgsordningen gælder alle børn og unge mellem 0 og 17 år. For at gå i Frit Valg, skal der ligge en aftale med Center for Tandpleje, før du går i gang.

 

Fritvalgsordningen - tandpleje på privat tandklinik

Vælger du fritvalgsordningen foregår din børne- og ungetandpleje på en privat tandklinik efter dit eget valg, og du kan modtage tilskud fra Odense Kommune:

 • For børn mellem 0 og 15 år er det kommunale tilskud på 65 %.
  Der er en egenbetaling på de resterende 35 %.

 • For unge på 16 og 17 år er det kommunale tilskud på 100 %.

Procentsatsen er fastlagt i tandplejebekendtgørelsen §4.

  

Særlige regler vedr. fritvalgsordningen

 • Valget gælder for det samlede tandplejetilbud. Det betyder, at alt fra almindelige tandundersøgelser og fyldninger til tandregulering eller andre større behandlinger skal ske hos en privat tandlæge eller specialtandlæge.
 • Valg af privat tandlæge gælder minimum et år.
 • Dine igangværende behandlinger skal afsluttes der, hvor de er sat i gang.
 • Der er faste priser på de fleste ydelser. De er aftalt mellem KL og Dansk Tandlægeforening.
 • Større behandlinger, hvor der ikke er aftalt faste takster, f.eks. tandregulering, skal du altid have godkendt af Odense Kommune, inden de bliver sat i gang. 
 • Odense Kommune yder kun tilskud til behandlinger, der er omfattet af det kommunale tilbud. Du kan f.eks. ikke få tilskud til kosmetiske behandlinger.
 • Odense Kommune har i visse tilfælde pligt til at sammenholde prisen fra den private tandlæge med den laveste dokumenterbare pris og ud fra de gældende procentsatser yde tilskud ud fra denne pris. Er din private tandlæge dyrere end denne, skal du selv betale merprisen. 
 • Serviceniveauet i den  private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Odense Kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
 • Det er den valgte privatpraktiserende tandlæge, der overtager ansvaret for, at du får tilbudt den tandpleje, der er omfattet af reglerne for børne- og ungetandpleje.

Bemærk: Bor dit barn i Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Nordfyns eller Kerteminde Kommune, kan du få mere information om dine muligheder ved at kontakte den lokale overtandlæge i jeres hjemkommune.

 

Frit valg ordning pr. 1/1 2018 efter lovændring i Sundhedsloven - bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017

 

Tandpleje på en anden kommunal børne- og ungeklinik

Tandplejen på Odense Kommunes børne- ungetandklinikker er helt vederlagsfri, og du følger blot indkaldelserne fra din børne- og ungeklinik i dit skoledistrikt. Det er muligt at skifte til en af de andre kommunale børne- og ungeklinikker efter henvendelse til os. Dette kræver ikke brug af fritvalgsordningen.

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen