Spring til indhold

Frit valg

I Odense Kommune er der frit valg mellem kommunal og privat tandpleje med og uden egenbetaling afhængigt af alder. Fritvalgsordningen gælder alle børn og unge født efter 31. december 2003. For at gå i Frit Valg, skal du have udfyldt en fritvalgsblanket, før du går i gang .

Fritvalgsordningen - tandpleje på privat tandklinik

Vælger du fritvalgsordningen foregår din børne- og ungetandpleje på en privat tandklinik efter dit eget valg. Dog kan du modtage tilskud fra Odense Kommune:

 • For børn mellem 0 og 15 år er det kommunale tilskud på 65 %.
  Der er en egenbetaling på de resterende 35 %.

 • For unge på 16, 17, 18, 19 og 20 år er det kommunale tilskud på 100 %.

Procentsatsen er fastlagt i tandplejebekendtgørelsen §4. Vær opmærksom på, at der kan komme en øget egenbetaling på særlige ydelser.

Hvis du ønsker at vælge fritvalgsordning eller gerne vil have mere information om mulighederne med ordningen, skal du henvende dig til din kommunale børn- og unge tandklinik. Du finder kontaktinformation til de enkelte kommunale klinikker her.

  

Særlige regler vedr. fritvalgsordningen

 • Valget gælder for det samlede tandplejetilbud. Det betyder, at alt fra almindelige tandundersøgelser og fyldninger til tandregulering sker hos en privat tandklinik eller specialtandlæge. Det samme gælder andre større behandlinger. De skal også ske hos en privat tandklinik eller specialtandlæge.
 • Valg af privat tandlæge gælder minimum et år.
 • Dine igangværende behandlinger skal afsluttes der, hvor de er sat i gang. Det gælder, hvis du vil skifte fra kommunal til privat klinik. Det gælder også, hvis du vil skifte fra en privat klinik tilbage til en kommunal børn- og ungeklinik.
 • Der er faste priser på de fleste ydelser. De er aftalt mellem KL og Dansk Tandlægeforening.
 • Større behandlinger, hvor der ikke er aftalt faste takster, f.eks. tandregulering, skal du altid have godkendt af Odense Kommune, inden de bliver sat i gang. 
 • Odense Kommune yder kun tilskud til behandlinger, der er omfattet af det kommunale tilbud. Du kan f.eks. ikke få tilskud til kosmetiske behandlinger
 • Odense Kommune yder som udgangspunkt kun tilskud til ortodontiske behandlinger (tandregulering) udført på specialistniveau, dvs. udført at en specialtandlæge i ortodonti
 • Odense Kommune har i visse tilfælde pligt til at sammenholde prisen fra den private tandklinik med den laveste dokumenterbare pris. Ud fra de gældende procentsatser ydes der tilskud ud fra denne pris. Er din private tandklinik dyrere end denne, skal du selv betale merprisen. 
 • Når du benytter fritvalgsordningen, giver du samtidig samtykke til, at Center for Tandpleje, Odense Kommune ved behov må indhente relevante journaloplysninger hos din private tandklinik. Det sker i forbindelse med vurdering af behandlingsoverslag på særligt kostbare ydelser.
 • Serviceniveauet i den  private tandklinik, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Odense Kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
 • Det er den valgte private tandklinik, der overtager ansvaret for, at du får tilbudt den tandpleje, der er omfattet af reglerne for børne- og ungetandpleje.

Bemærk: Bor dit barn i Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Nordfyns eller Kerteminde Kommune, kan du få mere information om dine muligheder. Dette gøres ved at kontakte den lokale overtandlæge i jeres hjemkommune.

 

Frit valg ordning pr. 1/7 2022 efter lovændring i Sundhedsloven - bekendtgørelse om tandpleje nr. 959 af 14/06/2022

Kommunal tandpleje i anden kommune end Odense Kommune

Børn og unge, der er omfattet af det kommunale tandplejetilbud, kan også vælge at modtage tandpleje ved en anden kommunes tandklinik. Det forudsætter dog, at den givne kommune har ressourcer til at tage yderligere patienter ind. 

 

Forældremyndighedens indehaver eller den unge over 18 år skal selv træffe aftale med den anden kommune og herefter oplyse os om, hvilken kommune der er valgt, samt at der foreligger accept fra den valgte kommune (behandlerkommunen). Dette skal ske skriftligt til tandplejen@odense.dk, inden eventuelle behandlinger påbegyndes i anden kommune.

 

Valget gælder det samlede tandplejetilbud (både almen tandpleje og tandregulering).

 

 

 

Sundhedsforvaltningen