Spring til indhold

Specialtandplejen

Specialtandplejen modtager borgere fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense og Ærø kommuner.

Specialtandplejen og COVID-19

 

Specialtandplejen er åben for undersøgelser og behandlinger.

 

Der gælder særlige retningslinjer for arbejdet med udsatte borgere i forbindelse med COVID-19, som vi i Specialtandplejen naturligvis følger.

 

Specialtandplejen kan kontaktes på tlf. 65 51 55 06 alle hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00.

Der er desuden et akutberedskab på kørsel til patienter, der under ingen omstændigheder kan tilgå klinikken.

 

Det er vigtigt, at du kontakter klinikken telefonisk og aftaler en tid, før du kan møde op. Har du fået en indkaldelse, må du gerne møde på klinikken.

 

Husk også, at du, eller pårørende, ikke må møde på klinikken, hvis du oplever symptomer på COVID-19.

 

Alle patienter og medfølgende pårørende kan forvente at blive forhåndsscreenet, før klinikbesøget. Center for Tandpleje forbeholder sig retten til at afvise patienter, der udviser symptomer på COVID-19.

 


 

Se mere om Voksentandplejen (Omsorgs- og Specialtandplejen) og Covid-19 her

 

 

Hvem kan benytte tilbuddet?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud for borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga.

  • psykisk udviklingsforstyrrelse
  • sindslidelse
  • anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. borgere med cerebral parese, autisme,, spektrumforstyrrelse eller hårdt ramte sklerosepatienter 

Borgere, som kan være omfattet af tilbuddet, skal henvises af sagsbehandler i kommunen, som derefter kontakter Specialtandplejen.

 

Hvad koster tilbuddet?

For børn og unge under 18 år er det gratis at blive behandlet i Specialtandplejen.

For borgere over 18 år er højeste betaling 2.050 kr. pr. år i 2021. Prisen bliver reguleret hvert år.

Specialtandplejen kan ikke yde tilskud til patienternes evt. transportomkostninger til og fra klinikken i Odense.

 

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved Specialtandplejen i handicapvenlige og moderne klinikker på Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C. Personalet har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre en behandling, der tager udgangspunkt i patientens handicap og personlige ønsker.

Vi anbefaler, at du har ledsager(e) med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

 

Henvisning

Borgere i Odense Kommune henvises fra

Indgangen
Dalumvej 95b
5250 Odense SV
visitationskontoret.aehf@odense.dk

Ansøgning udfyldes og fremsendes til Specialtandplejen efter godkendelse.

Henvisning til Specialtandplejen: Borgere i Odense Kommune

 

Borgere fra andre kommuner end Odense, henvises fra egen kommune.
Ansøgningsskema udfyldes og sendes til kommunens visitator. Efter godkendelse fremsendes ansøgningen til Specialtandplejen.

 

Børn- og Ungeforvaltningen