Spring til indhold

Specialtandplejen

Specialtandplejen modtager borgere fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense og Ærø kommuner.


Hvem kan benytte tilbuddet?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud for borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga.

  • psykisk udviklingsforstyrrelse
  • sindslidelse
  • anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. borgere med cerebral parese, autisme,, spektrumforstyrrelse eller hårdt ramte sklerosepatienter 

Borgere, som kan være omfattet af tilbuddet, skal henvises af sagsbehandler i kommunen, som derefter kontakter Specialtandplejen.

 

Hvad koster tilbuddet?

For børn og unge til og med 19 år (født efter 31.12.2003) er det gratis at blive behandlet i Specialtandplejen.

For borgere over 20 år (født før 01.01.2004) er højeste betaling 2.130 kr. pr. år i 2023. Prisen bliver reguleret hvert år.

Specialtandplejen kan ikke yde tilskud til patienternes evt. transportomkostninger til og fra klinikken i Odense.

 

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved Specialtandplejen i handicapvenlige og moderne klinikker på Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C. Personalet har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre en behandling, der tager udgangspunkt i patientens handicap og personlige ønsker.

Vi anbefaler, at du har ledsager(e) med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

 

Henvisning

Borgere i Odense Kommune henvises fra

Indgangen
Dalumvej 95b
5250 Odense SV

 

Henvisning til Specialtandplejen: Borgere i Odense Kommune

 

Borgere fra andre kommuner end Odense, henvises fra egen kommune.
Ansøgningsskema udfyldes og sendes til kommunens visitator. Efter godkendelse fremsendes ansøgningen til Specialtandplejen.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsynsrapport

Styrelsen for Patientsikkerhed har udført tilsynsbesøg i Specialtandplejen (31-05-2022) - endelig tilsynsrapport kan hentes via dette link.

 

Sundhedsforvaltningen