Spring til indhold

Specialtandplejen

Specialtandplejen modtager borgere fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense og Ærø kommuner.

Husk, at du eller pårørende ikke må møde på klinikken, hvis du oplever symptomer på COVID-19.

 

Hvem kan benytte tilbuddet?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud for borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga.

  • psykisk udviklingsforstyrrelse
  • sindslidelse
  • anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. borgere med cerebral parese, autisme,, spektrumforstyrrelse eller hårdt ramte sklerosepatienter 

Borgere, som kan være omfattet af tilbuddet, skal henvises af sagsbehandler i kommunen, som derefter kontakter Specialtandplejen.

 

Hvad koster tilbuddet?

For børn og unge under 18 år er det gratis at blive behandlet i Specialtandplejen.

For borgere over 18 år er højeste betaling 2.050 kr. pr. år i 2021. Prisen bliver reguleret hvert år.

Specialtandplejen kan ikke yde tilskud til patienternes evt. transportomkostninger til og fra klinikken i Odense.

 

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved Specialtandplejen i handicapvenlige og moderne klinikker på Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C. Personalet har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre en behandling, der tager udgangspunkt i patientens handicap og personlige ønsker.

Vi anbefaler, at du har ledsager(e) med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

 

Henvisning

Borgere i Odense Kommune henvises fra

Indgangen
Dalumvej 95b
5250 Odense SV
visitationskontoret.aehf@odense.dk

Ansøgning udfyldes og fremsendes til Specialtandplejen efter godkendelse.

Henvisning til Specialtandplejen: Borgere i Odense Kommune

 

Borgere fra andre kommuner end Odense, henvises fra egen kommune.
Ansøgningsskema udfyldes og sendes til kommunens visitator. Efter godkendelse fremsendes ansøgningen til Specialtandplejen.

 

Børn- og Ungeforvaltningen