Spring til indhold

Specialtandplejen

Specialtandplejen modtager borgere fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense og Ærø kommuner.

I juleferien har Specialtandplejen åbent den 27. og 28. december for akutte henvendelser.

 

Hvem kan benytte tilbuddet?

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud for borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga.

  • psykisk udviklingsforstyrrelse
  • sindslidelse
  • anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. borgere med cerebral parese, autisme,, spektrumforstyrrelse eller hårdt ramte sklerosepatienter 

Borgere, som kan være omfattet af tilbuddet, skal henvises af sagsbehandler i kommunen, som derefter kontakter Specialtandplejen.

 

Hvad koster tilbuddet?

For børn og unge til og med 19 år (født efter 31.12.2003) er det gratis at blive behandlet i Specialtandplejen.

For borgere over 20 år (født før 01.01.2004) er højeste betaling 2.130 kr. pr. år i 2023. Prisen bliver reguleret hvert år.

Specialtandplejen kan ikke yde tilskud til patienternes evt. transportomkostninger til og fra klinikken i Odense.

 

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved Specialtandplejen i handicapvenlige og moderne klinikker på Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C. Personalet har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre en behandling, der tager udgangspunkt i patientens handicap og personlige ønsker.

Vi anbefaler, at du har ledsager(e) med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

 

Henvisning

Borgere i Odense Kommune henvises fra

Indgangen
Dalumvej 95b
5250 Odense SV

 

Henvisning til Specialtandplejen: Borgere i Odense Kommune

 

Borgere fra andre kommuner end Odense, henvises fra egen kommune.
Ansøgningsskema udfyldes og sendes til kommunens visitator. Efter godkendelse fremsendes ansøgningen til Specialtandplejen.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsynsrapport

Styrelsen for Patientsikkerhed har udført tilsynsbesøg i Specialtandplejen (31-05-2022) - endelig tilsynsrapport kan hentes via dette link.

 

Sundhedsforvaltningen