Spring til indhold

Familieydelser

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler dine familieydelser. Hvis du får familieydelser og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme. .

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får udbetalt automatisk eller kan søge om.:

 

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen, også kaldet børnechecken, bliver automatisk udbetalt til barnets mor, når I får et barn. Læs mere om:

Børnetilskud

Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, adopterer et udenlandsk barn eller får tvillinger. Læs mere om og søg om børnetilskud: 

 

Bidrag til børnefamilier

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden. Læs mere om:

Hvis du har brug for hjælp

Har du har spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på www.borger.dk. Her kan du:

 

•       få svar på de oftest stillede spørgsmål

•       søge om familieydelser

•       få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.

 
Kontakt Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 62

eller på denne side: Udbetaling Danmark

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen