Spring til indhold

Specialtandplejen

Specialtandplejen modtager borgere fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense og Ærø kommuner.

Selvbetjening

Hvem er i målgruppen?

Specialtandplejen er for borgere som har en sindslidelse eller er psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Visse personer med cerebral parese, autisme og andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse er også omfattet af målgruppen.

Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandicaps, og har derfor ofte behov for omfattende sygepleje og- eller pædagogisk bistand.

Hvad koster tilbuddet?

  • For børn og unge til og med 20 år (født efter 31.12.2003) er det gratis at blive behandlet i Specialtandplejen.
  • For borgere over 21 år (født før 01.01.2004) er højeste betaling 2.200 kr. pr. år i 2024.

Prisen bliver reguleret hvert år.
Der kan ikke ydes tilskud til patienternes evt. transportomkostninger til og fra klinikken i Odense.

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved Specialtandplejen i handicapvenlige og moderne klinikker på Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C.

Personalet har erfaring i at tilrettelægge og gennemføre behandling med udgangspunkt i patientens handicap og støttebehov.

Vi anbefaler, at du har ledsager med, da det kan fremme tryghed og sikre god kommunikation.

Hvordan ansøger du?

Borgere i Odense Kommune kan ansøge digitalt på denne side (tryk på den grønne boks).

Har du ikke mulighed for at ansøge digitalt, kan du henvende dig til Indgangen.

Du kan finde kontaktoplysninger til Indgangen her.

Borgere fra andre kommuner end Odense, ansøger via egen kommune.

Ansøgningsprocessen

  1. Når du ansøger om specialtandpleje, vil Myndighed i Odense Kommune vurdere, om du forventes at være omfattet af målgruppen for specialtandpleje.
  2. Hvis Myndighed vurderer, at du er omfattet, sender vi din ansøgning videre til Specialtandplejen i Odense Kommune.
  3. Specialtandplejen foretager herefter en løbende tandlægefaglige vurdering af, om du kan tilbydes specialtandpleje, eller om din tandpleje skal ske hos en almenpraktiserende tandlæge.

Styrelsen for Patientsikkerhed - tilsynsrapport

Styrelsen for Patientsikkerhed har udført tilsynsbesøg i Specialtandplejen (31-05-2022) - endelig tilsynsrapport kan hentes via dette link.

Sundhedsforvaltningen