Spring til indhold

Søg om Socialtandpleje - medarbejder i Odense Kommune

Er du ansat ved Odense Kommune, kan du her søge om socialtandpleje til en borger i målgruppen

Her kan du hjælpe en borger med at ansøge om socialtandpleje

Som medarbejder i Odense Kommune kan du hjælpe en borger med at ansøge om socialtandpleje ved at udfylde afdækningsskemaet.

Du logger ind i selvbetjeningsløsningen med dit medarbejdersignatur.

  • Du skal udfylde skemaet sammen med borgeren, som giver sin fuldmagt til, at du må ansøge om socialtandpleje på dennes vegne.
  • Fuldmagt gives inde i selve selvbetjeningsløsningen med en underskrift (med fingeren) direkte på en tablet/smartphone.
  • Herefter udfyldes skemaet, som afdækker om borgeren er i målgruppen for socialtandplejetilbud.

Læs mere om kriterierne for ordningen samt visitation her eller når du logger ind i afdækningsskemaet.
 

Socialtandplejen sender en afgørelse til borger eller kontaktperson

Socialtandplejens visitation sender afgørelsen til borgerens digitale postkasse eller til borgerens postadresse, hvis borgeren er fritaget for digital post. Har borgeren ikke digital post eller en postadresse, sendes afgørelsen til den kontaktperson, som har udfyldt skemaet. Dette angives i skemaet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen