Spring til indhold

Forebyggende hjemmebesøg

Odense Kommune tilbyder personer over 75 år, der ikke modtager hjælp til personlig pleje, et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Er du 75 år eller ældre, og modtager du ikke hjælp til personlig pleje? Så kan du én gang årligt få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. 

 

Nogen får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, før de fylder 75

Har du en anden etnisk baggrund end dansk, vil du blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Det får du allerede, når du er fyldt 65 år. Her kan vi tilbyde en tosproget forebyggelseskonsulent. De tosprogede forebyggelseskonsulenter dækker følgende sprog: Arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, bosnisk, iransk og somalisk.

 

Er du enlig, eller er du for nyligt blevet enke? Så vil du også få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, fra du er fyldt 65 år. 

 

Besøget varer ca. en time og er en sundhedsfremmende og forebyggende samtale om, hvordan du bevarer en aktiv hverdag og et godt helbred.

 

Hvad snakker vi om til forebyggende hjemmebesøg?

Sundhed/helbred, kost, motion, aktiviteter og bolig, eller andre emner, du gerne vil tale om. Odense Kommune er også interesseret i at indsamle viden om den friske del af vores ældre medborgere. Det er for at kunne kvalificere og prioritere vores indsatser.

 

Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt og videregiver ingen informationer, medmindre du giver tilladelse til det. Der vil dog blive skrevet enkelte notater på besøget for at kunne følge op på samtalen. 

 

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge hjælp, men kan fortælle dig om dine muligheder og være behjælpelig med henvendelsen. De kan også fremover være din kontaktperson til Odense Kommune.

 

Hvordan får jeg besøg?

Odense Kommune sender dig et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, når du opfylder ovenstående "kriterier". Du kan også altid henvende dig og bede om et forebyggende hjemmebesøg ved teamleder Jenny Havn.

Sundhedsforvaltningen