Spring til indhold

Leverandørskift

Hvis du ønsker at skifte leverandør af praktisk eller personlig hjælp, kan du her læse mere om, hvordan du gør.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV
63 75 25 75

Åbningstider for personlig henvendelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 09:00-15:00
Fredag 09:00-13:00

 

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Det gælder både for leverandører til praktisk hjælp og personlig pleje, og det gælder, hvad enten du ønsker at skifte fra én privat leverandør til en anden, eller fra en privat til den kommunale leverandør eller omvendt.

Hvis du er visiteret til hjælp efter § 83, kan du skifte leverandør, som du vil. Hvis du er visiteret til træning som hjælp efter § 86, kan du ikke vælge andre leverandører end den kommunale.

Se private leverandører


Ældre- og Handicapforvaltningen