Leverandørskift

Hvis du ønsker at skifte leverandør af praktisk eller personlig hjælp, kan du her læse mere om, hvordan du gør

Kontaktinformation

INDGANGEN

Bemærk, at Indgangen har ændrede åbningstider i uge 28, 29, 30 og 31. Her er der åbent for personligt fremmøde kl. 10-13 alle hverdage. Telefontiden er uændret hele sommeren.

Dalumvej 95 B
5250 Odense SV Tlf. 63 75 25 75
Mail: visitationskontoret.aehf@odense.dk

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 10:00-15:00
Torsdag 10:00-17:00
Fredag 10:00-13:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 9:00-15:00
Fredag 9:00-13:00

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Det gælder både for leverandører til praktisk hjælp og personlig pleje, og det gælder, hvad enten du ønsker at skifte fra én privat leverandør til en anden, eller fra en privat til den kommunale leverandør eller omvendt.

Hvis du er visiteret til hjælp efter § 83, kan du skifte leverandør, som du vil. Hvis du er visiteret til træning som hjælp efter § 86, kan du ikke vælge andre leverandører end den kommunale.

Se private leverandører


Opdateret 30-05-2017

Ældre- og Handicapforvaltningen