Spring til indhold

Private leverandører af pleje og praktisk bistand

Når du bliver visiteret til hjemmepleje og praktisk bistand, kan du frit vælge mellem Odense Kommune eller disse private leverandører.

Se

Leverandører af praktisk bistand

Leverandører af personlig pleje

Leverandører af mad

 

 

Leverandører af praktisk bistand

 

Kommunal leverandør:  
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5250 Odense SØ
Tlf. 63 75 25 75
Mail: visitationskontoret.aehf@odense.dk
Kontaktperson: Angela Koldby

Private leverandører:
Svane Pleje

Norgekaj 62, 1
5000 Odense C
Tlf. 87 70 60 00
Mail: Odense@svanepleje.dk
Kontaktperson: Maria Dybmose
www.svanepleje.dk 

Danren Hjemmeservice ApS
Rugårdsvej 40 b, st.
5000 Odense C
Tlf. 66 16 46 47
Mail: lmb@danrenhjemmeservice.dk
Kontaktperson: Lena Manhof Bloch
www.danrenhjemmeservice.dk

   
Flenco Rengøring ApS
Børstenbindervej 6
5230 Odense M
Tlf. 65 91 67 27
Mail: info@flenco.dk
Kontaktperson: Heidi Thorkildsen
www.flenco.dk
   
Fynsk Service – Cenema
Kildemosevej 19
5000 Odense C
Tlf. 60 21 38 34
Mail: kristins@hotmail.com
Kontaktperson: Kristin Jensen
 
JJS Rent
Faaborgvej 2
5250 Odense SV
Tlf. 40 43 15 09
Mail: pernille.ras85@live.dk
Kontaktperson: Pernille Krohn
www.jjsrent.dk

   
Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ
Tlf. 66 61 23 61
Mail: ordell@mail.dk
Kontaktperson: Karin Ordell 
(OBS: Gælder kun for ældreboliger på Lokalcenter Rosengård)  
   
Skibhus Rengøring I/S
Annasholmsgade 19, st.
5000 Odense C
Tlf. 29 43 14 84
Mail: srv@c.dk
Kontaktperson: Palle Henriksen

 

Fyns Rengørings Service

Bispehaven 32

5550 Langeskov

Tlf. nr. 28 87 30 12

Mail: frank@renfyn.dk

Kontaktperson: Frank Nielsen
https://renfyn.dk/


 

Leverandører af personlig pleje:

 

Kommunal leverandør:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5250 Odense SØ
Tlf. 65 51 31 11
Mail: arko@odense.dk
Kontaktperson: Angela Koldby

Private leverandører:

Svane Pleje
Norgekaj 62, 1
5000 Odense C
Tlf. 87 70 60 00
Mail: Odense@svanepleje.dk
Kontaktperson: Maria Dybmose
www.svanepleje.dk 

 

Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ
Tlf. 66 61 23 61
Mail: ordell@mail.dk
Kontaktperson: Karin Ordell 
(OBS: Gælder kun for ældreboliger på Lokalcenter Rosengård)  

 

 

 

Leverandører af mad

 

Kommunal leverandør: 
Byens Køkken

Teknikvej 4
5260 Odense S
Tlf. 63 75 78 30
Mail: byenskoekken@odense.dk
Kontaktperson: Jette Eggers
www.odense.dk/mad

 

Privat leverandør:
Det Danske Madhus
Vestergade 12, 1
7700 Thisted
Tlf. 96 19 90 09
Mail: detdanskemadhus@detdanskemadhus.dk
Kontaktperson: Henrik Sørensen
www.detdanskemadhus.dk

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen