Spring til indhold

Private leverandører af pleje og praktisk bistand

Når du bliver visiteret til hjemmepleje og praktisk bistand, kan du frit vælge mellem Odense Kommune eller disse private leverandører.

Se

Leverandører af praktisk bistand

Leverandører af personlig pleje

Leverandører af mad

 

 

Leverandører af praktisk bistand

 

Kommunal leverandør:  
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5250 Odense SØ
Tlf. 63 75 25 75
Mail: visitationskontoret.aehf@odense.dk
Kontaktperson: Angela Koldby

Private leverandører:
Svane Pleje

Norgekaj 62, 1
5000 Odense C
Tlf. 87 70 60 00
Mail: Odense@svanepleje.dk
Kontaktperson: Maria Nissen
www.svanepleje.dk 

Danren Hjemmeservice ApS
Havnegade 100 I
5000 Odense C
Tlf. 66 16 46 47
Mail: lmb@danrenhjemmeservice.dk
Kontaktperson: Lena Manhof Bloch
www.danrenhjemmeservice.dk

   
Flenco Rengøring ApS
Børstenbindervej 6
5230 Odense M
Tlf. 65 91 67 27
Mail: info@flenco.dk
Kontaktperson: Heidi Thorkildsen
www.flenco.dk
   
Cenama Service ApS 
Præstegade 29, st. th 
5300 Kerteminde 
Tlf. 60 21 38 34
Mail: info@fynsservice.com
Kontaktperson: Kristin Nordin
 
JJS Rent
Faaborgvej 2
5250 Odense SV
Tlf. 23 92 82 36
Mail: pernille.ras85@live.dk

Kontaktperson: Pernille Rasmussen
www.jjsrent.dk 

   
Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 69 15
Mail: administration@lokalcenter-rosengaard.dk
Kontaktperson: Afdelingsleder Michael Egelund Andersen
(OBS: Gælder kun for ældreboliger på Lokalcenter Rosengård)  
   
Skibhus Rengøring I/S
Annasholmsgade 19, st.
5000 Odense C
Tlf. 29 43 14 84
Mail: srv@c.dk
Kontaktperson: Palle Henriksen

 

Leverandører af personlig pleje:

 

Kommunal leverandør:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100
5250 Odense SØ
Tlf. 65 51 31 11
Mail: arko@odense.dk
Kontaktperson: Angela Koldby

Private leverandører:

Svane Pleje
Norgekaj 62, 1
5000 Odense C
Tlf. 87 70 60 00
Mail: Odense@svanepleje.dk
Kontaktperson: Maria Nissen
www.svanepleje.dk 

 

Lokalcenter Rosengård
Ørbækvej 150
5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 69 15
Mail: administration@lokalcenter-rosengaard.dk
Kontaktperson: Afdelingsleder Michael Egelund Andersen
(OBS: Gælder kun for ældreboliger på Lokalcenter Rosengård)  

 

 

 

Leverandører af mad

 

Kommunal leverandør: 
Byens Køkken

Teknikvej 4
5260 Odense S
Tlf. 63 75 78 30
Mail: byenskoekken@odense.dk
Kontaktperson: Jette Eggers
www.odense.dk/mad

 

Privat leverandør:
Det Danske Madhus
Vestergade 12, 1
7700 Thisted
Tlf. 96 19 90 09
Mail: detdanskemadhus@detdanskemadhus.dk
Kontaktperson: Henrik Sørensen
www.detdanskemadhus.dk

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen