Spring til indhold

Privat hjælper til personlig pleje og praktisk bistand

Her kan du læse mere om muligheden for privat hjælper til personlig pleje og praktisk bistand.

Formål

Formålet med Servicelovens § 94 er at give ansøgere med behov for støtte til praktiske opgaver og/eller personlig pleje, der er bevilget efter § 83 mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne. 

 

Ansøgning om ansættelse


Ansøger har ret til at udpege en privat person de ønsker skal udføre opgaven.
Den udpegede vil blive kontaktet af arbejdsgiver for de udpegede hjælpere med henblik på indkaldelse til ansættelses samtale.


Ved ansættelsessamtalen vil indholdet af ansættelsen blive drøftet.
Hvis den udpegede hjælper ikke bliver godkendt har du mulighed for hjælp fra hjemmeplejen eller udpegede en ny.
Aflønningen sker direkte fra Ældre- og Handicapforvaltningen til hjælperen fra den dato ansættelsen træder i kraft.

Ældre- og Handicapforvaltningen har ligeledes beføjelserne til at afskedige den udpegede hjælper.
Det Odense kommune der er arbejdsgiver og dermed har ret til at ansætte og afskedige hjælper.

Betingelser


Ældre- og Handicapforvaltningen fører tilsyn med kvaliteten af arbejdet.
Som modtager af hjælp har du pligt til at deltage i tilsyn.
Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø stilles der krav om anvendelse af relevante arbejdsredskaber såsom lift, plejeseng, badebænk mm.

 

Læs mere om at udpege din egen hjælper 

Læs mere om, at blive udpeget som hjælper

 

 


Ældre- og Handicapforvaltningen