Spring til indhold

Hjælp til rengøring

Har du en midlertidig eller varig nedsat funktionsevne, kan du ansøge om hjælp til rengøring

Selvbetjening

Hvem kan ansøge?

For at få hjælp til rengøring, skal du have en nedsat funktionsevne. Det kan være en fysisk eller psykisk funktionsevne, som enten er midlertidig eller varig.

Ved flere voksne beboere i en husstand, ses der på hver enkelt beboers funktionsevne, samt husstandens samlede ressourcer i forhold til at klare rengøringen i hjemmet.

Inden du ansøger, vil vi opfordre dig til at prøve, at fordele rengøringen ud på flere dage.

 

Forskel på midlertidig og varig hjælp/støtte

Midlertidig hjælp / støtte

Hvis du får midlertidig hjælp til rengøring, så er målet, at hjælpen vil ophøre på et tidspunkt, og at du eller I som husstand, selv vil kunne klare rengøringen igen. Den midlertidige hjælp er derfor et rehabiliteringsforløb, hvor I, sammen med en medarbejder, afprøver forskellige arbejdsstillinger og arbejdsredskaber, som kan hjælpe jer fremover.

 

Varig hjælp/støtte

Hvis du får varig hjælp til rengøring, så er målet, at du, eller I som husstand, selv skal udføre de daglige, praktiske opgaver i det omfang, det er muligt for jer.
For at modtage varig hjælp til rengøring, skal du have en varig nedsat funktionsevne.

 

Hvordan ansøger du?

  • Hvis du i forvejen får hjælp fra hjemmeplejen, kan du kontakte din hjemmeplejegruppe. Find kontaktoplysninger til hjemmeplejen her.
  • Hvis du ikke får hjælp fra hjemmeplejen, kan du ansøge ved at trykke på den grønne boks, her på siden.
  • Hvis du hellere vil møde op eller ringe til Indgangen, er det også en mulighed.  

Ældre- og Handicapforvaltningen