Spring til indhold

Tilskud til sygeplejeartikler

Personer, der er terminalerklærede af en læge, kan få tilskud til egenbetaling af udgifter til sygeplejeartikler.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

INDGANGEN

Dalumvej 95 B
Odense SV
63 75 25 75

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sygepleje

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - torsdag 09:00-15:00
Fredag 09:00-13:00

 

Foruden sygeplejeartikler dækker bevillingen bl.a. tilskud til specielle hudplejemidler, sondeernæringsprodukter, remedier til sondeernæring, proteindrikke, fysioterapi samt psykologhjælp.

 

Bevilling

Bevillingen kan forevises hos apotek, fysioterapeut og andre leverandører, som skal sende regningen direkte til Odense Kommune.

 

Tilskud gives efter §122 i Lov om Social Service, og er gældende for borgere i eget hjem eller hospice. Plejehjemsbeboere er ikke omfattet af §122.

Udgift til medicin, er ikke dækket af denne bevilling, men der kan søges tilskud hos Lægemiddelstyrelsen gennem egen læge eller via sygehuset.

Spørgsmål vedr. tilskud

Har du spørgsmål vedrørende denne type tilskud, kan du kontakte Indgangen.


Ældre- og Handicapforvaltningen