Spring til indhold

Tilskud til sygeplejeartikler

Personer, der er terminalerklærede af en læge, kan få tilskud til egenbetaling af udgifter til sygeplejeartikler.

Foruden sygeplejeartikler dækker bevillingen bl.a. tilskud til specielle hudplejemidler, sondeernæringsprodukter, remedier til sondeernæring, proteindrikke, fysioterapi samt psykologhjælp.

 

Bevilling

Bevillingen kan forevises hos apotek, fysioterapeut og andre leverandører, som skal sende regningen direkte til Odense Kommune.

 

Tilskud gives efter §122 i Lov om Social Service, og er gældende for borgere i eget hjem eller hospice. Plejehjemsbeboere er ikke omfattet af §122.

Udgift til medicin, er ikke dækket af denne bevilling, men der kan søges tilskud hos Lægemiddelstyrelsen gennem egen læge eller via sygehuset.

Spørgsmål vedr. tilskud

Har du spørgsmål vedrørende denne type tilskud, kan du kontakte Indgangen.


Ældre- og Handicapforvaltningen