Dødsfald

Senest to dage efter et dødsfald skal dette anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. præst eller kordegn i bopælssognet. Dette gælder også, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken. .

De nødvendige papirer fås på hospitalet, kirkekontoret eller hos en bedemand. Kirkekontoret sender så besked om dødsfaldet til folkeregisteret.

Via den offentlige hjemmeside www.danmark.dk, kan du få information om relevante emner i forbindelse med dødsfald. Du kan blandt andet læse om anmeldelse af dødsfald, begravelse, arv, m.v.

 

Blanketter, som du kan have brug for i forbindelse med dødsfald, kan hentes på Borger.dk.

 

 


Opdateret 19-06-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen