Spring til indhold

Dødsfald

Senest to dage efter et dødsfald skal dette anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. præst eller kordegn i bopælssognet. Dette gælder også, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.

De nødvendige papirer fås på hospitalet, kirkekontoret eller hos en bedemand. Kirkekontoret sender derefter besked om dødsfaldet til folkeregisteret.

 

På Borger.dk kan du få information om relevante emner i forbindelse med dødsfald

 

Du kan blandt andet læse om anmeldelse af dødsfald, begravelse, arv, m.m. Blanketter, som du kan få brug for i forbindelse med dødsfald, kan også hentes her.

 

 


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen