Dødsfald

Senest to dage efter et dødsfald skal dette anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. præst eller kordegn i bopælssognet. Dette gælder også, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.

De nødvendige papirer fås på hospitalet, kirkekontoret eller hos en bedemand. Kirkekontoret sender så besked om dødsfaldet til folkeregisteret.

Via den offentlige hjemmeside www.danmark.dk, kan du få information om relevante emner i forbindelse med dødsfald. Du kan blandt andet læse om anmeldelse af dødsfald, begravelse, arv, m.v.

 

Blanketter, som du kan have brug for i forbindelse med dødsfald, kan hentes på Borger.dk.

 

 


Opdateret 08-08-2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen