Spring til indhold

Tilladelse til nedsættelse i eksisterende gravsted

Tilladelse til nedsættelse i eksisterende gravsted, hvis der er anden eller flere ejere til gravstedsretten.

Hvis man ønsker begravelse eller urnenedsættelse i et gravsted der er ejet af andre end afdøde, eller hvor der er flere ejere til gravstedsretten, skal der gives tilladelse.

Tilladelse kan også søges til begravelse eller urnenedsættelse af ægtefælle.

Vigtigt:

Løsningen kræver at du logger ind med MitID. Af hensyn til vores sagsbehandling er det nødvendigt at du i ansøgningen indtaster dit CPR-nummer når du bliver bedt om det.
Du skal kende afdødes CPR-nummer.
Kender du ikke afdeling og gravstedsnummer på gravstedet, skal du forinden kontakte Kirkegårdskontoret på tlf. 65 51 27 47.
Med ansøgningen bekræfter du, at afdødes nærmeste pårørende og samtlige nulevende brugsberettigede til gravstedet er enige om, at urnen/kisten nedsættes i gravstedet.

 

 

By- og Kulturforvaltningen