Spring til indhold

Priser for ydelser på kommunale kirkegårde

Kontakt os, hvis du ønsker at købe et gravsted

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du ønsker at købe et gravsted på en af Odense Kommunes kommunale kirkegårde, skal du kontakte os og aftale et møde. På mødet ser vi på mulighederne for at finde det sted og den gravstedstype, der bedst imødekommer dine ønsker og behov.

 

Ud fra dine ønsker kan vi vise dig de relevante områder af kirkegården og give dig råd og vejledning til at træffe dit valg.

Prisen på et gravsted

Mødet på kirkegården er også en forudsætning for at vi kan give dig en pris på gravstedet.

 

Priserne på gravsteder er nemlig meget forskellige, da priserne sammensættes af flere faktorer. For eksempel om det er et kiste- eller urnegravsted, gravstedets størrelse og de regler/bestemmelser (servitutter), der er for gravstedet om fx. hæk, græs eller stenkant.

 

På vores 5 kommunale kirkegårde har vi mere end 42 servitutter. Det er servitutten, der beskriver gravstedet og beregner prisen.

Derfor er det ikke muligt at oplyse priser på forhånd.

 

 

Leje af kirkegårdskapellet

Køb af gravsted

Begravelse - priser

Bisættelse - priser

Betalingsbetingelser

Pasning af gravsteder, blomster og granpyntning

 

 

By- og Kulturforvaltningen