Spring til indhold

Kirkegårdskapellet og krematoriet

Læs her om bl.a. højtideligheder i Kirkegårdskapellet, indlevering af blomster, urneafhentning samt modtagelse af kister.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kirkegårdskapellet 

Kirkegårdskapellet kan benyttes af alle trosretninger til højtideligheder i forbindelse med kistebegravelser og urnenedsættelser på Odense Kommunale Kirkegårde.

Henvendelser i Kirkegårdskapellet til kapelassistenten vedrørende:

  1. Højtideligheder
  2. Modtagelse af kister
  3. Afhentning af urner
  4. Opbevaring af kister på køl/frost
  5. Pyntning af kister
  6. Indlevering af blomster og buketter
  7. Fremvisning og benyttelse af sidekapel
  8. Overværing af kremering
  9. Rundvisning i Kirkegårdskapel og Krematorium
  10. Levering af diverse materialer

Håndværkere med ærinde i Kirkegårdskapellet skal henvende sig til Kapelassistenten.

Kapelassistenten kan desuden via kort anvise besøgende en af Assistenskirkegårdens afdelinger, i det omfang det er muligt.

Øvrige henvendelser vedrørende dødsfald m.fl. skal ske til Kirkekontoret i bopælssognet.

 

Se mere om priser, tider og regelsæt for afholdelse af højtidelighed i kapellet her.

 

For at læse flere informationer om brug af kirkegårdskapellet, tryk her.

 

For at se flere informationer om Odense krematorium, tryk her.

 

Krematoriet

Heden 3-5

5000 Odense C

Har du brug for at ringe eller sende en e-mail til krematoriet, er du velkommen til at kontakte Kirkegårdskapellet på telefon 65 51 27 93 eller mail kirkegaardskapellet@odense.dk

 

Krematoriet, der ligger i kælderen under kirkegårdskapellet, blev taget i brug i maj 1950 og udvidet til to krematorieovne i 1968.

 

Krematoriet har fire ansatte og er altid bemandet med to personer. Der kremeres 10 kister pr. dag (fem pr. ovn) – dog kun otte om fredagen, og det er muligt at overvære kremeringen. Der er i 2007 installeret tungmetalfiltre til røggasrensning fra krematoriets to ovne.

 

Der er kølekapacitet til 68 kister i krematoriets tre kølerum, og der er frysekapacitet til 6 kister.

Borgere og andre gæster skal henvende sig til Kapelassistenten, hvis man ønsker adgang til krematoriet.

Håndværkere med ærinde i krematoriet kan henvende sig direkte til krematoriepersonalet.

Har du spørgsmål, som hverken krematoriet, Kapellet eller Kirkegårdskontoret kan besvare, skal du kontakte kirkekontoret i dit bopælssogn. 


By- og Kulturforvaltningen