Spring til indhold

Kirkegårdenes vigtige datoer i 2023

Se årets gang på de kommunale kirkegårde. Hvornår bliver der der f.eks plantet forårsblomster, hvornår starter græsslåningen og hvornår skal du huske at bestille grandækning.


Alle datoer er afhængige af vejret, eller andre forhindringer og kan ændres.
Anlæg/opretning m.m. af gravsteder, foregår hele året hvis vejret tillader det.
15. februar. Sløjfning af gravsteder. Færdig hurtigst muligt.
1. marts. Granaftagning starter. Færdig til påske.
13. marts. Mosting og div. pynt fjernes fra alle fællesplæner. Skilte på d. 27. februar.
  Div. pynt stilles på nærmeste kransepladser.
  Friske blomster skal blive.
  Hvis nødvendigt trimmes plænesten inden påske.
20. marts. Der åbnes for vandet på alle kirkegårde.
27. marts Stedmoder plantes. Færdig til påske.
29. marts Græsslåning på alle fællesplæner starter. Skilte på d. 13. marts.
  Alt pynt udover det som kan stå i vasen sættes i materialegårdene.
3. april. Påskeliljer plantes. Færdig til påske.
1 maj. Der kan ikke længere bestilles forårsblomster.
1-30 juni. Hækklip løvfældende.
1 juni. Sløjfning af gravsteder. Færdig hurtigst muligt
6 juni. Sommerblomster plantes.
19-23. juni Misprydsgrave rengøres. Færdig hurtigst muligt.
30 juni. Der kan ikke længere bestilles sommerblomster.
1 - 30.sept. Hækklip løvfældende og stedsegrønne. 
  Servitut buksbom klippes kun i lige årstal.
4. september. Efterårsblomster plantes.
25. september. Der kan ikke længere bestilles efterårsblomster.
2. oktober. Sløjfning af gravsteder. Færdig hurtigst muligt.
23. oktober. Sommerblomster fjernes
23. oktober. Misprydsgrave rengøres. Færdig hurtigst muligt.
1. november. Græsslåning på alle fællesplæner stopper. Der fjernes stadig visne
  buketter. Skilte på 16. oktober.
1. november. Der lukkes for vandet på alle kirkegårde.
6. november. Granpyntning starter. Færdig 18. december.
11. december. Sidste dag for bestilling af granpyntning.
21-22. december. Dekorationer og juletulipaner lægges/sættes ud.

By- og Kulturforvaltningen