Spring til indhold

Kirkegårdenes vigtige datoer i 2024

Se årets gang på de kommunale kirkegårde. Hvornår bliver der der f.eks plantet forårsblomster, hvornår starter græsslåningen og hvornår skal du huske at bestille grandækning.

Kirkegårdenes vigtige datoer i 2024

Alle datoer er afhængige af vejret, eller andre forhindringer og kan ændres.

Anlæg/opretning m.m. af gravsteder, foregår hele året hvis vejret tillader det.

Dato Ydelse
 12. feb.  Sløjfning af gravsteder.
 26. feb.  Granaftagning starter.
 11. marts

Mosting og div. pynt fjernes fra alle fællesplæner.

 18. marts  Der åbnes for vandet på alle kirkegårde.
 18. marts  Stedmoder plantes.
 20. marts  Græsslåning på alle fællesplæner starter.
 25. marts  Påskeliljer plantes.
 29. april.  Der kan ikke længere bestilles forårsblomster.
 1 - 30. juni.  Hækklip løvfældende, servitut, gravsteder, arealer.
 3. juni.  Sløjfning af gravsteder.
 3. juni.  Sommerblomster plantes.
24 - 28. juni.   Misprydsgrave rengøres.
 5. juli.  Der kan ikke længere bestilles sommerblomster.
 1. aug.- 30. sept.  Hækklip løvfældende og stedsegrønne.
 9. sept.  Efterårsblomster plantes.
 23. sept.  Der kan ikke længere bestilles efterårsblomster.
 1. okt. Sløjfning af gravsteder. 
 28. okt.  Sommerblomster fjernes på alle renholdelse/vedligeholdelser.
 28.-31. okt.  Misprydsgrave rengøres.
 4. nov. Græsslåning på alle fællesplæner stopper. Der fjernes stadig visne blomster. 
 4. nov.  Der lukkes for vandet på alle kirkegårde.
 4. nov.  Granpyntning starter.
 11. dec. Sidste dag for bestilling af granpyntning. 
 23. dec.  Dekorationer og juletulipaner lægges/sættes ud.

 

  

By- og Kulturforvaltningen