Spring til indhold

Center for Kræftrehabilitering og Palliation

Center for Kræftrehabilitering og Palliation er for dig med en kræftdiagnose, som har brug fra rehabilitering og lindring i forbindelse med eller efter sygdom.

Center for Kræftrehabilitering og Palliation vil gerne opfordre dig til, at du holder dig fysisk aktiv. Følg nedenstående link til inspiration til træning du kan lave hjemme.

 

Hjemmetræning

 

Center for Kræftrehabilitering og Palliation

Alle har brug for en meningsfuld hverdag og det bedst mulige liv, uanset livssituation. 

Center for Kræftrehabilitering og Palliation ønsker at støtte dig og dine pårørende.

Vi kan tilbyde rådgivning, og et individuelt tilpasset rehabiliterings- og palliationsforløb.

 

Et forløb i Center for Kræftrehabilitering og Palliation

Er for dig der er uhelbredelig syg af kræft. Er helbredt for kræft. Er i behandling for kræft eller har været det inden for de sidste to år. 

 

Forløbet har til formål at hjælpe dig med lindring og rehabilitering under og efter behandling. Derudover skal forløbet støtte dig i at få så god livskvalitet som muligt under og efter sygdomsforløbet. Forløbet støtter dig også i processen i at vende tilbage til det hverdags-, familie- og arbejdsliv du ønsker og kender. 

Rehabilitering indebærer at kunne gøre mest muligt selv. Det gælder allerede fra tidligt efter du har fået diagnosen, og helt frem til livet slutter.

 

Tværfagligt team

I Centeret varetages din henvendelse af et tværfagligt tema. Det består af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og diætist. Alle forløb indledes med en samtale med fokus på dine ressourcer og motivation. Samt med udgangspunkt i dine behov og ønsker. Ud fra samtalen tilrettelægger vi dit videre forløb.

 

Samtaler

Når du starter i Centeret, får du tildelt en kontaktperson, som du mødes med før, under og efter dit forløb. Det er også muligt at have flere samtaler undervejs, hvor du har brug for sparring. Afslutning af forløbet foregår med en samtale. Her er der fokus på, hvordan forandringerne kan fastholdes.

 

 

Henvisning/tilmelding

Du kan henvises fra sygehuset via en behovsvurdering, genoptræningsplan eller via egen læge. Du kan også selv henvende dig til Centeret. 

 

Du kan i nedenstående bokse læse mere om de aktiviteter som Center for Kræftrehabilitering og Palliation tilbyder.

Kom let til 

Kom let til 

Kom let til 

Kom let til 

Kom let til 

Sundhedsforvaltningen