Spring til indhold

Sygepleje

Borgere i Odense Kommune som er ramt af sygdom eller svækkelse kan ansøge om sygepleje ifølge Sundhedslovens § 138.

Influenzavaccine

Hjælp af Sygeplejen kan iværksættes efter anmodning fra egen læge, vagtlæge, sygehus, hjælper, borgeren selv eller fra pårørende. Har du brug for sygepleje, kan du kontakte Indgangen.

 

Hvem kan visiteres til sygepleje

Sygepleje ydes som en midlertidig hjælp. Som udgangspunkt vil du i samarbejde med sygeplejersken lægge en plan for, at du kan håndtere så meget af din situation som muligt selv eller ved hjælp af dine pårørende. Planen evalueres løbende i samarbejde med dig. Hensigten er, at du på mest kvalificeret måde og hurtigst igen kommer til at kunne klare mest muligt selv. Nøgleord for hjælpen er forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

Hvad kan sygepleje dække over?

Nogle af de ting, som du f.eks. kan have behov for, er:

 • Skift af forbinding over sår
 • Indsprøjtninger
 • Vandladnings- eller afføringsproblemer
 • Administration af medicin
 • At komme i gang efter en indlæggelse
 • At klare svære situationer i livet – eks. svær sygdom eller dødsfald
 • At forebygge udvikling i din sygdom
 • At forebygge svækkelse
 • At undgå sygdomme
 • Demenssygdom
 • Finde rette tilbud, der kan understøtte din positive udvikling

Sammen finder vi ud af, om hjælpen skal gives i form af undervisning, vejledning og støtte, eller om der er tale om konkrete opgaver, der skal løses af sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenter.

 

Hvor foregår sygeplejen?

Sygeplejeindsatsen vil som udgangspunkt finde sted i en af vores Sundhedsklinikker, som du selv skal transportere dig til. Det kan også foregå som videoleverance via Kontakten, eller som hjemmesygepleje ved, at en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent kommer i dit hjem. Formen afgøres ved en sygeplejefaglig vurdering i forbindelse med visitationen og den efterfølgende faglige udredning.

Hvis en behandling kan foregå hos lægen, vil vi henvise dertil.

 

Du skal være opmærksom på:

 • Dosering af medicin foretages som udgangspunkt af apoteket
 • Du skal selv købe din medicin og sørge for, at den er til rådighed i hjemmet
 • Du skal selv købe doseringsæsker, hvis kommunens personale skal dosere din medicin
 • Du skal selv betale materialer til sårbehandling - hvis de ikke indgår i vores standardsortiment
 • Når din tilstand vurderes stabil, kan opgaven varetages enten af dig selv, dine pårørende eller overgå til en anden faggruppe

 

Tilsyn

Læs om tilsyn med kommunal sygepleje

Ældre- og Handicapforvaltningen