Spring til indhold

Akutteam Odense

Odense kommunes Akutteam udfører akutsygepleje i eget hjem. Deres indsats medvirker til at forebygge genindlæggelser og afkorte unødvendigt lange indlæggelser.


 

Formålet med Akutteam Odense er, at borgeren oplever et mere sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet, og derfor er der fokus på at skabe tryghed og kontinuitet i behandlingsforløbet.


Akutteam Odense består af sygeplejersker med særlige kompetencer i akutfunktioner. De kan tilkaldes i alle døgnets 24 timer og dækker hele Odense. 

Akutteamet samarbejder med Odense Kommunes institutioner, de udkørende grupper, Odense Universitetshospital og praktiserende læger. 
  

Målgruppe for akutteam Odense

Patienter over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje med særligt fokus på den ældre medicinske patient.


Mere information til vores samarbejdspartnere

Se vores folder, der beskriver samarbejdet med plejecentre og hjemmepleje

Se vores folder, der beskriver samarbejdet med OUH

Se vores folder, der beskriver samarbejdet med de praktiserende læger

Se vores folder, der beskriver Akutteamets Sociolancekoncept

 

 

Mere viden om Akutteam Odense

Pixiudgave af Akutteam Odenses årsrapport 2019

Ældre- og Handicapforvaltningen