Spring til indhold

Samarbejdet med plejehjem og hjemmepleje

Her kan du læse om vores samarbejde med plejehjem og hjemmepleje

Hvad er Akutteam Odense?

Akutteam Odense er en selvstændig enhed under Odense Kommunes Ældre– og Handicapforvaltning, der yder akutsygepleje til borgere i kommunen.

Formålet med teamet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt hjemtage borgere fra sygehuset til færdigbehandling i eget hjem. Teamet består af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akutsygepleje. De kan tilkaldes døgnet rundt.


Hvordan kan du/I bruge Akutteam Odense?

Akutteam Odense er en del af Odense Kommune. Teamet samarbejder med de udkørende grupper, plejecentre og bosteder og tilbyder samtidig et unikt samarbejde med både praktiserende læger og sygehuset.


Forløbsbeskrivelse

Step 1:

Der foretages en vurdering af, om mennesket med den akut opståede sygdom eller forværring af eksisterende sygdom er i målgruppe for Akutteamet.

Step 2:

Kommunal sygeplejerske eller anden medarbejder på sygeplejerskens delegation kontakter Akutteamet per telefon.

Step 3:

Akutsygeplejersken foretager relevante målinger, og eventuelt kontaktes den praktiserende læge.

Step 4:

Akutsygeplejersken iværksætter ordineret behandling.

Step 5:

Akutsygeplejersken observerer og evalurer behandlingen i tæt samarbejde med den praktiserende læge.


Målgruppe

Borgere over 18 år med akutte og komplekse behandlingsforløb, der kræver specialiseret akutsygepleje. Der er særligt fokus på den ældre medicinske borger, som er i risiko for at blive indlagt eller genindlagt.


Akutteamets udstyr

  • Måleudstyr til alle vitale parametre Lifepack 15
  • Blodsukker & ketonmåling
  • CRP & Hgb
  • Blærescanner
  • Urinstixmaskine
  • Forstøver apparat
  • INR
  • iStat (væsketal)

Ældre- og Handicapforvaltningen