Genoptræning

Odense Kommune tilbyder genoptræning til borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset samt til borgere, hvor det vurderes, at de kan forbedre deres funktionsevne via et midlertidigt genoptræningsforløb

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Spørgsmål til genoptræningsplan

30 51 45 87

Michelle Andersen Mail: genoptraening.AEHF@odense.dk

Genoptræning kan foregå på et kommunalt genoptræningscenter, i borgerens eget hjem eller i borgerens nærområde. 

 

Spørgsmål vedrørende genoptræning, hvad enten du har en genoptræningsplan fra sygehuset eller ej, skal stiles til rehabiliteringsrådgiver i Myndighed: Michelle Andersen, tlf. 30 51 45 87.

 

Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus

Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset, kan du blive visiteret til holdtræning og/eller individuel træning. Læs mere om Odense Kommunes forskellige genoptræningstilbud på Sundhed.dk 

 

Genoptræning uden genoptræningsplan fra sygehus

Ansøger du om genoptræning, foretager vi sammen med dig en udredning af din funktionsevne. Det gør vi med henblik på at lave en faglig vurdering af, om din funktionsevne kan forbedres via et genoptræningsforløb. Det er Odense Kommune, der vurderer, hvilket hold/træningstilbud der er det rette for dig i din situation. Læs mere om Odense Kommunes forskellige genoptræningstilbud på Sundhed.dk

 

 

OBS: Hvis du selv kan træne enten hjemme, i klubber, motionscentre, gymnastik- og idrætsforeninger eller andre frivillige tilbud, tilbydes du ikke kommunal genoptræning.

 

Læs kvalitetsstandarderne for genoptræning i Odense Kommune
- Genoptræning uden genoptræningsplan fra sygehus (§86 stk.1) 
- Genoptræning med genoptræningsplan fra sygehus (§ 140)

Opdateret 30-05-2017

Ældre- og Handicapforvaltningen